Projectomschrijving

De gemeenten Stein, Beek, Schinnen en Sittard-Geleen vormen gezamenlijk de subregio Westelijke Mijnstreek en werken nauw samen in de aanpak voor mensen met verward gedrag. Onze visie is om vooral te investeren in preventie en vroegtijdige signalering.

Doel

In deze aanpak richten we ons op de lokale partners die de eerste signalen van verward gedrag kunnen zien, zoals de wijkverpleegkundige, de welzijnswerker, de huisarts en politie. Met de cursus Mental Health First Aid (MHFA) willen we professionals en burgers trainen om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen.

De MHFA-cursus heeft in de Westelijke Mijnstreek de volgende doelstellingen:

  • tegengaan van stigma
  • vergroten van het kennisniveau
  • verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie.

Werkwijze

De MHFA-cursus richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

Resultaat

Uit de evaluatie blijkt dat de cursus enthousiast ontvangen is en dat deelnemers de cursus als een toegevoegde waarde hebben ervaren. Veel voorkomende reacties die uit de evaluatie komen,
zijn:

  • dat de cursus is laagdrempelig is
  • dat ook cursisten met kennis en ervaring met de doelgroep vinden dat de cursus een toegevoegde waarde heeft
  • er meer kennis en begrip over een aantal psychiatrische ziektebeelden is
  • dat de inhoud van de cursus ook te gebruiken is in je privé leven en dat cursisten nu (beter) weten hoe te handelen bij een (crisis)situatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website