Projectomschrijving

In dit project gaan we samen met praktijkprojecten de Hulp-, en Crisiskaart evalueren en doorontwikkelen. Wij zetten hierbij onze ervaring met de (digitale) Crisiskaart in PsyNet en onze kennis en ervaring met actieonderzoek in.

Doel

We beogen in dit project een versnelling aan te brengen in de doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart zowel op lokaal als landelijk niveau. Door gebruik te maken van principes uit actieonderzoek en systeemdenken doen we recht aan de complexe omgevingen waarin de kaarten worden gemaakt. 

Werkwijze

In onderdeel A van het onderzoek verkrijgen we inzicht in de succes- en faalfactoren in de implementatie van de kaart op lokaal niveau en experimenteren met mogelijke verbeteracties. Op basis van bestaande kennis en lerend uit de praktijkprojecten richt onderdeel B zich op landelijke doorontwikkeling. Beoogde resultaten zijn een handreiking voor organisaties die kaarten aanbieden en die begeleiden bij het opstellen van de kaarten en een borgingsadvies voor de lange termijn.

Resultaten

In het project ‘Evaluatie en doorontwikkeling Hulpkaart/Crisiskaart’ is de hulpkaartimplementatie onderzocht bij verschillende organisaties en zijn de mogelijkheden voor doorontwikkeling onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een breed palet aan inzichten, adviezen en praktische handvatten voor een duurzame, vruchtbare toekomst van de Hulpkaart.

Het onderzoek naar de implementatie heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport en in een praktische handreiking voor hulpkaartorganisaties en gemeenten. Onderzoek naar het effect van de Hulpkaart liet zien dat de kaart werkt om escalatie te voorkomen. Tevens is er een voorstel voor landelijke borging en digitalisering ontwikkeld. Ten slotte is de kern van de Hulpkaart vastgelegd als een kaart voor iedereen die breed toegankelijk en laagdrempelig verkrijgbaar moet zijn.

Projectresultaten

Nieuwsbrieven Hulpkaart

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website