Projectomschrijving

Doel

Per 1 april 2019 zijn we begonnen met het implementeren en verspreiden van de crisiskaart. Er is gestart met netwerken en bekendheid te geven aan de crisiskaart.

Werkwijze

Maandelijks worden open bijeenkomsten georganiseerd met informatie over de crisiskaart. Cliënten kunnen een melding bij de politie laten maken van de aanwezigheid van een crisiskaart.

Cliënten vinden veel rust in het hebben van een crisiskaart. Naast de crisiskaart zijn ook de gesprekken met de crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) belangrijk. Cliënten krijgen hierdoor meer zicht op hun crisis. Met hun omgeving worden concrete afspraken gemaakt wat te doen bij een crisis. Dit biedt rust en overzicht. Cliënten geven terug dat de gesprekken erg waardevol zijn. Ze putten hier hoop uit.

Resultaten

2019 stond in het teken van kennismaken met de crisiskaart, de cultuur leren kennen en het starten van de samenwerking met GGZ Westelijk Noord-Brabant en WijZijn Traverse Groep. Er is maandelijks met beide partijen samengekomen en er werden veel presentaties binnen beide organisaties gehouden. Ook zijn er maandelijks open informatiemiddagen georganiseerd die gemiddeld door 15 personen bezocht werden. Er is een team samengesteld met een crisiskaartconsulent, een trainee crisiskaartconsulent en een vrijwilliger.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website