Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MEE heeft door middel van dit project aandacht gegeven aan een brede inzet van de Hulpkaart, zoals voor mensen met een lichamelijke beperking, NAH, dementie, autisme en licht verstandelijk beperking of voor hun naasten, die aangeven dat ze graag een Hulpkaart bij zich dragen, voor het geval er iets met hen gebeurd en hun partner of familielid nog alleen thuis is.

Dit project heeft bijgedragen aan het bekendmaken van de Hulpkaart in Drenthe met als resultaat 30 Hulpkaarthouders, die erg blij zijn met de Hulpkaart. Hulpkaarthouders geven aan dat het samen invullen van de Hulpkaart al rust brengt in hun situatie. Het idee om een concreet eenvoudig kaartje te hebben waar op staat wat voor jou belangrijk is, zorgt al voor meer vertrouwen om erop uit te gaan en heeft mede daardoor een preventieve werking.

Er zijn 12 Hulpkaartcoaches getraind, die inzetbaar zijn om Hulpkaartaanvragen op te pakken.

Daarnaast is er een constructieve samenwerking ontstaan tussen de verschillende projecten in het land, waarbij informatie wordt uitgewisseld ten behoeve van de doorontwikkeling van de Hulpkaart in Nederland.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft bijgedragen aan het bekendmaken van de Hulpkaart in Drenthe met als resultaat 30 Hulpkaarthouders, die erg blij zijn met de Hulpkaart. Hulpkaarthouders geven aan dat het samen invullen van de Hulpkaart al rust brengt in hun situatie. Het idee om een concreet eenvoudig kaartje te hebben waar op staat wat voor jou belangrijk is, zorgt al voor meer vertrouwen om erop uit te gaan en heeft mede daardoor een preventieve werking.

Er zijn 12 Hulpkaartcoaches getraind, die inzetbaar zijn om Hulpkaartaanvragen op te pakken.

Daarnaast is er een constructieve samenwerking ontstaan tussen de verschillende projecten in het land, waarbij informatie wordt uitgewisseld ten behoeve van de doorontwikkeling van de Hulpkaart in Nederland.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gedrag van verwarde personen zorgt nog steeds voor veel overlastmeldingen. In de Drentse aanpak Verwarde Personen 2016 -2020 is een aanzet gegeven om een ketenzorg te realiseren. Dit heeft reeds geleid tot een intensieve samenwerking van diverse organisaties.

In de vroegtijdige signalering en herkenbaarheid van personen met verward gedrag is de crisiskaart/hulpkaart een tool voor omstanders, hulpdiensten, politie en anderen. De kaart biedt handelingsperspectief om datgene te doen, waardoor de situatie zo snel mogelijk de-escaleert, aansluitend op de behoefte van de persoon zelf.

Deze kaarten worden in Drenthe ingezet door intensief samen te werken met de Optimaal Leven teams, gebruikers en naastbetrokkenen. Bekendheid geven aan de kaart loopt via trainingen aan professionals en Mental Health First Aid. Bij kennis op straat (Verwarring al om?!) over personen met verward gedrag verstrekken we de informatie. De uitrol van de hulpkaart in Drenthe maakt tevens deel uit van de landelijke effectiviteitsmeting.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website