Projectomschrijving

Het gedrag van verwarde personen zorgt nog steeds voor veel overlastmeldingen. In de Drentse aanpak Verwarde Personen 2016 -2020 is een aanzet gegeven om een ketenzorg te realiseren. Dit heeft reeds geleid tot een intensieve samenwerking tussen organisaties, gemeenten en lokale projecten rondom verward gedrag.

Vroegsignalering

In de vroegtijdige signalering en herkenbaarheid van personen met verward gedrag is de crisiskaart/hulpkaart een tool voor omstanders, hulpdiensten, politie en anderen. De kaarten bieden handelingsperspectief om datgene te doen, waardoor de situatie zo snel mogelijk de-escaleert, aansluitend op de behoefte van de persoon zelf.

Doel

In dit project wordt de hulpkaart uitgerold in Drenthe. Het project maakt tevens deel uit van de landelijke effectiviteitsmeting van de hulpkaart.

Werkwijze

De kaarten worden in Drenthe ingezet door intensief samen te werken met de Optimaal Leven teams, gebruikers en naastbetrokkenen. Bekendheid geven aan de kaart loopt via trainingen aan professionals en Mental Health First Aid. Bij kennis op straat (project Verwarring al om?!) over personen met verward gedrag verstrekken we de informatie.

Hulpkaart/crisiskaart

De Hulpkaart is voor iedereen die denkt in een situatie te kunnen komen waarin hij de regie kwijt is of geen woorden kan geven aan behoeftes wanneer zijn gedrag niet begrepen wordt. Sommige mensen hebben er veel baat bij om wat langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet, hoe die ontstaat en wat de persoon zelf kan doen om die te voorkomen. De Crisiskaart is een Hulpkaart, maar met een uitgebreider stappenplan.

Resultaten

In dit project is bijgedragen aan het bekend maken van de Hulpkaart in Drenthe, met als resultaat 30 Hulpkaarthouders die zeer tevreden zijn met de kaart. Hulpkaarthouders geven aan dat het samen invullen van de Hulpkaart al rust brengt in hun situatie. Het idee om een concreet eenvoudig kaartje te hebben waar op staat wat voor hen belangrijk is, zorgt al voor meer vertrouwen om erop uit te gaan en heeft mede daardoor een preventieve werking. Daarnaast zijn er 12 Hulpkaartcoaches getraind, die inzetbaar zijn om Hulpkaartaanvragen op te pakken.

MEE heeft door middel van dit project aandacht gegeven aan een brede inzet van de Hulpkaart. De Hulpkaart kan bijvoorbeeld worden ingezet bij mensen met een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, dementie, autisme en een licht verstandelijk beperking. Ook naasten van deze mensen kunnen aangeven dat ze graag een Hulpkaart bij zich dragen, voor het geval hen iets overkomt en hun partner of familielid nog alleen thuis is. Er is daarnaast een constructieve samenwerking ontstaan tussen de verschillende projecten in het land, waarbij informatie wordt uitgewisseld ten behoeve van de doorontwikkeling van de Hulpkaart in Nederland.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website