Projectomschrijving

Het gedrag van verwarde personen zorgt nog steeds voor veel overlastmeldingen. In de Drentse aanpak Verwarde Personen 2016 -2020 is een aanzet gegeven om een ketenzorg te realiseren. Dit heeft reeds geleid tot een intensieve samenwerking tussen organisaties, gemeenten en lokale projecten rondom verward gedrag.

Vroegsignalering

In de vroegtijdige signalering en herkenbaarheid van personen met verward gedrag is de crisiskaart/hulpkaart een tool voor omstanders, hulpdiensten, politie en anderen. De kaarten bieden handelingsperspectief om datgene te doen, waardoor de situatie zo snel mogelijk de-escaleert, aansluitend op de behoefte van de persoon zelf.

Doel

In dit project wordt de hulpkaart uitgerold in Drenthe. Het project maakt tevens deel uit van de landelijke effectiviteitsmeting van de hulpkaart.

Werkwijze

De kaarten worden in Drenthe ingezet door intensief samen te werken met de Optimaal Leven teams, gebruikers en naastbetrokkenen. Bekendheid geven aan de kaart loopt via trainingen aan professionals en Mental Health First Aid. Bij kennis op straat (project Verwarring al om?!) over personen met verward gedrag verstrekken we de informatie.

Hulpkaart/crisiskaart

De Hulpkaart is voor iedereen die denkt in een situatie te kunnen komen waarin hij de regie kwijt is of geen woorden kan geven aan behoeftes wanneer zijn gedrag niet begrepen wordt. Sommige mensen hebben er veel baat bij om wat langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet, hoe die ontstaat en wat de persoon zelf kan doen om die te voorkomen. De Crisiskaart is een Hulpkaart, maar met een uitgebreider stappenplan.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website