Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectplan

1. Publiekssamenvatting

Er zijn vele duizenden crisisgevoelige ggz cliënten in Nederland. Het aantal incidenten waar personen met verward gedrag betrokken bij zijn neemt toe. Ondanks, de wettenschappelijk aangetoonde effecten van een crisiskaartaanpak hebben nog weinig cliënten in Limburg een crisiskaart. Met een crisiskaart op zak kan de cliënt wel zelf aangeven wat er in het geval van een crisis met hem of haar dient te gebeuren. Het geeft een gevoel van zekerheid en regie over het eigen leven. Het doel van het project is om een betere crisisopvang van mensen met een psychiatrische aandoening te realiseren door het aantal crisiskaarthouders in Limburg te verhogen en cliënten daarmee meer eigen regie te bieden over een potentiele crisissituatie, ervoor te zorgen dat de aanleiding voor een crisis ook voor anderen (dan de persoon in crisis) bekend zijn zodat zij de crisissituatie kunnen herkennen en weten hoe te handelen in een crisissituatie, en daarmee een daadwerkelijke crisissituatie beter te kunnen voorkomen.

Het project maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in de regio Zuid-Limburg waar de grootste gemeenten (Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en later ook Kerkrade) namens en voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een gezamenlijk plan opgesteld aan de hand van de 9 Bouwstenen en daarbij aangegeven welke acties (projecten) opgepakt worden op de schaal van Zuid-Limburg, de subregio’s (Maastricht-Heuvelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek), of de schaal van de afzonderlijke gemeenten. Ook zijn er enkele projecten benoemd die zelfs op provinciale schaal worden opgepakt.

De realisatie van het project ‘crisiskaart Zuid-Limburg’ hangt nauw samen met de betrokkenheid en de samenwerking met de netwerkpartners (e.g. GGZ aanbieders, wijkteams, politie, cliëntenorganisaties- en projecten, ziekenhuis, huisarts, ambulancedienst, zorgverzekeraar). Daarom besteden we in het project veel aandacht aan het informeren van de netwerkpartners over het project en hun rol in het attenderen van:

- cliënten op het bestaan van de crisiskaart en het doorverwijzen van cliënten naar het onafhankelijk steunpunt (werving en informatie),

- medewerkers op het bestaan van de crisiskaart zodat ze weten hoe ze de kaart in de praktijk dienen te gebruiken (instrueren personeel),

- ervaringsdeskundigen op de mogelijkheid om crisiskaartconsulent te worden middels het volgen van een opleiding (werving en scholing).

Het project ‘crisiskaart Zuid-Limburg’ valt onder bouwsteen 3 ‘vroegtijdig signalering’. De crisiskaart-aanpak draagt bij aan het vroegtijdig herkennen van een potentiele crisissituatie door informele en formele zorgpartners te informeren en te instrueren hoe zij dienen te handelen om een daadwerkelijke crisissituatie te voorkomen. Het gaat dus om het vroegtijdig kunnen signaleren van een crisissituatie om daarmee preventief een daadwerkelijke crisis te kunnen voorkomen.

De looptijd van het project is twee jaar. Er worden 15 ervaringsdeskundigen geworven en opgeleid tot crisiskaart-consulent. Er wordt een Steunpunt opgericht die bemenst zal worden door een projectcoördinator en –ondersteuner en de crisiskaart-consulenten. De netwerkpartners zullen actief worden opgezocht om bekendheid te generen over het project, de crisiskaartzelf en de rol van de organisatie in de realisatie van de doelstellingen. Het steunpunt neemt een centrale rol in bij het verzamelen van de aanvragen, het fungeren als eerste aanspreekpunt en het aanmaken van de crisiskaart. De Crisiskaart geeft de cliënt de mogelijkheid geeft om de gang van zaken bij een (eventuele) crisis vooraf te regelen. Op de kaart staat hoe een crisis bij

de drager eruit ziet en wat er moet gebeuren. In een (dreigende) crisissituatie geeft de kaart omstanders, naasten en hulpverleners handreikingen hoe te handelen. De cliënt bepaalt zelf wat er op de crisiskaart komt te staan. Wanneer een cliënt een crisiskaart maakt wordt hij/zij ondersteund door een onafhankelijke crisiskaart-consulent die aangesloten is bij het Steunpunt. Deze consulent helpt de cliënt ook bij het opstellen van een uitgebreid crisiskaartplan. De crisiskaart is een samenvatting van dit crisisplan.

Om de continuïteit en de kwaliteit van het project te kunnen waarborgen hebben de crisiskaart-consulenten maandelijks een intervisiebijeenkomst waar zij de voortgang, mogelijke knelpunten en ervaringen met elkaar bespreken. Daarnaast wordt een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd door Zuyd Hogeschool dat mede input geeft voor de borging van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website