Projectomschrijving

Er zijn vele duizenden crisisgevoelige ggz cliënten in Nederland. Het aantal incidenten waar personen met verward gedrag betrokken bij zijn neemt toe. Ondanks, de wettenschappelijk aangetoonde effecten van een crisiskaartaanpak hebben nog weinig cliënten in Limburg een crisiskaart. Met een crisiskaart op zak kan de cliënt wel zelf aangeven wat er in het geval van een crisis met hem of haar dient te gebeuren. Het geeft een gevoel van zekerheid en regie over het eigen leven.

Doel

Het doel van het project is om een betere crisisopvang van mensen met een psychiatrische aandoening te realiseren door het aantal crisiskaarthouders in Limburg te verhogen en cliënten daarmee meer eigen regie te bieden over een potentiele crisissituatie, ervoor te zorgen dat de aanleiding voor een crisis ook voor anderen (dan de persoon in crisis) bekend zijn zodat zij de crisissituatie kunnen herkennen en weten hoe te handelen in een crisissituatie, en daarmee een daadwerkelijke crisissituatie beter te kunnen voorkomen.

Werkwijze

Het project maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in de regio Zuid-Limburg. De realisatie van het project ‘crisiskaart Zuid-Limburg’ hangt nauw samen met de betrokkenheid en de samenwerking met de netwerkpartners (zoals ggz-aanbieders, wijkteams, politie, cliëntenorganisaties- en projecten, ziekenhuis, huisarts, ambulancedienst, zorgverzekeraar). Daarom besteden we in het project veel aandacht aan het informeren van de netwerkpartners over het project en hun rol in het attenderen van:

  • cliënten op het bestaan van de crisiskaart en het doorverwijzen van cliënten naar het onafhankelijk steunpunt (werving en informatie)
  • medewerkers op het bestaan van de crisiskaart zodat ze weten hoe ze de kaart in de praktijk dienen te gebruiken (instrueren personeel)
  • ervaringsdeskundigen op de mogelijkheid om crisiskaartconsulent te worden middels het volgen van een opleiding (werving en scholing)

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website