Projectomschrijving

Crisissituaties hebben vaak een grote impact op degene die de crisis doormaakt en hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt. De Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen.

Doel

Daarom willen wij dit instrument breder onder de aandacht brengen in de regio Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden, waar de methodiek van de Crisiskaart zo goed als onbekend is.

Werkwijze

Wij gaan in het projectjaar de Crisiskaart aanbieden aan cliënten uit Amstelveen en Aalsmeer. Dit doen we door ervaringswerkers van inGeest, de GGZ-instelling in deze regio, op te leiden tot Crisiskaartconsulent. Deze ervaringswerkers kunnen mensen dan ondersteunen bij het maken van hun crisisplan en -kaart.

Daarnaast gaan we samen met cliënt- en familievertegenwoordigers een plan van aanpak schrijven voor de implementatie van de Crisiskaart in de gemeenten:

  • Zandvoort
  • Bloemendaal
  • Heemstede
  • Haarlem
  • Haarlemmermeer
  • Haarlemmerliede
  • Uithoorn
  • Ouder-Amstel

 

Resultaten

Voor de start van het project zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en de regionale GGZ-instelling inGeest om de Crisiskaart aan te bieden aan hun crisisgevoelige inwoners. Burgers, cliënten, hulpdiensten en verwijzers zijn geïnformeerd over de methodiek en de effecten van de kaart. Er is samengewerkt met ervaringswerkers van inGeest, die zijn opgeleid tot Crisiskaartconsulent. Deze ervaringswerkers konden mensen ondersteunen bij het maken van hun crisisplan en –kaart.

Daarnaast is contact gelegd in de twee grootste gemeenten van deze regio: Haarlem en Haarlemmermeer, waar over is gegaan tot het aanbieden van de Crisiskaart. Er is kennisgemaakt met de relevante ambtenaren van de overige gemeenten in de regio en implementatieplannen geschreven voor de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Uithoorn.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website