Projectomschrijving

Het crisiskaartproject Veluwe & Veluwevallei wordt door de Stichting Herstelproces uitgevoerd. Het project dat mogelijk wordt gemaakt door de bijdrage van ZonMw, is gericht op de inwoners van de gemeenten Oldebroek, Nunspeet, Elburg, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Barneveld.

Doel

Het project draagt bij aan de gemeentelijke projecten die betrekking hebben op de landelijke aanpak personen die verward gedrag vertonen. De crisiskaart wordt aangeboden aan iedere inwoner die daar behoefte aan heeft, ongeacht het feit of zij bij een ggz-instelling onder behandeling zijn of niet.

Samenwerking

Het project wordt gedragen door de genoemde gemeenten, ggz-instellingen die in die gemeenten actief zijn, welzijnsinstellingen, het veiligheidshuis en politiediensten. Dit om de crisiskaart zo effectief mogelijk in te kunnen zetten.

Werkwijze

De crisiskaarthouder wordt bij het samenstellen ondersteund door een opgeleide crisiskaartconsulent. Deze zet zich, uitgaande van eigen ervaring, op vrijwillige basis in voor de medemens.

Resultaten

Het project heeft de volgende concrete doelstellingen gekregen:

  1. Het bekendmaken van de crisis/hulpkaart in de regio Noord-Veluwe.
  2. Opname van de kaarten in het systeem van de meldkamers (112).
  3. Het opstellen van 50 crisis/hulpkaarten.
  4. Borging van de crisis/hulpkaart na afloop van het project.

Er zijn veel contacten en overleggen nodig geweest om dit te bereiken. Het aansluiten bij/gebruikmaken van de mogelijkheden van OZOverbindzorg/Psynet is hier erg behulpzaam in geweest. Er wordt samen opgetrokken bij de implementatie van OZOverbindzorg en de crisis/hulpkaart.

De politie in de regio is enthousiast over de crisis/hulpkaart. Hierdoor is er een overeenstemming bereikt om informatie van kaarthouders op te nemen. Hierbij wordt alleen informatie verstrekt waarvoor de kaarthouder toestemming heeft gegeven.

Het aantal kaarten is nog niet behaald. Na de belemmeringen die Corona met zich meebrengt, worden er naar verwachting 50 aan toegevoegd. De crisis/hulpkaart wordt een vast onderdeel van het Praktijkhuis Harderwijk/Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website