Projectomschrijving

Steunpunt GGZ Utrecht is een zelfregiecentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, en hun betrokkenen. Dit Steunpunt werkt in samenwerking met UMC Utrecht sinds 2016 aan de uitrol van de crisiskaart in de regio midden westelijk Utrecht. De crisiskaart werkt preventief en ondersteunt zeggenschap en eigen regie van de persoon in crisis. Steunpunt GGZ introduceert het instrument in zorginstellingen, zet PsyNet (www.psynet.nl) in voor het maken en bijhouden van de kaart en leidt ervaringsdeskundigen (in de zorg) op in het maken van crisiskaarten.

Doel

Dit project is erop gericht om in samenspraak met de (zorg)praktijk in 3 gemeenten in de regio te komen tot een passende methodiek om met inzet van ervaringsdeskundigheid de crisiskaart te maken.

Werkwijze

Daarbij wordt bij voorbeeld gedacht aan het in groepsverband maken van een crisiskaart, verruiming van de doelgroep (nah, ouderen, lvb) en het beter in beeld brengen van situaties waarin mantelzorgers cruciaal zijn. Deze nieuwe methodiek wordt ontwikkeld in 3 lokale proeftuinen. Beoogd resultaat is te komen tot overdraagbare methodiekhandreikingen.

Filmpje over Psynet

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website