Projectomschrijving

Wij hebben in Den Haag ruim een jaar een project Crisiskaart uitgevoerd. Wij wilden meer bekendheid geven aan de Crisiskaart binnen Den Haag. Opdat Haagse burgers die het risico lopen (opnieuw) in een psychische crisis te raken weten dat dit belangrijke zelfregie-instrument bestaat en weten hoe en waar zij een Crisiskaart kunnen laten maken.

Om te beginnen hebben we een team van Crisiskaartconsulenten getraind, zowel vrijwilligers als medewerkers. Met elkaar hebben we werkafspraken gemaakt en een praktische werkwijze ontwikkeld.

Om de doelgroep te bereiken hebben we veel tijd en energie gestoken in het geven van voorlichtingsbijeenkomsten, in het voeren van netwerkgesprekken en in online en offline PR-activiteiten. We probeerden de potentiële kaarthouders rechtstreeks te benaderen, maar ook hun familie en naasten, hulpverleners, begeleiders, wijkagenten etc.

We hebben het project afgesloten met een grote publiekscampagne gedurende de zomermaanden.
Dit alles heeft geleid tot een grotere bekendheid van de Crisiskaart. Er zijn enorm veel gesprekken gevoerd en in totaal 22 crisiskaarten uitgereikt.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website