Projectomschrijving

Doel

Na de start van de implementatie van de Wvggz, zijn in dit project het regio-overleg en de daarbij behorende werkafspraken verder doorontwikkeld en geborgd. Partijen zijn door de regio-coördinator
begeleid bij het maken van samenwerkingsafspraken. Ook is er uitvoering gegeven aan een proces evaluatie en is er in samenspraak met alle ketenpartners een monitor tot stand gekomen op basis van de beschikbare gegevens.

Resultaten

Alle kennisproducten, samenwerkingsafspraken en overlegstructuren zijn vastgelegd met instemming van alle partners en bevestigd in het regio-overleg. Dit heeft geleid tot een geaccepteerde routing, samenwerkingsafspraken op cruciale werkprocessen binnen de Wvggz en diverse richtlijnen. Deze zijn het eigendom van de deelnemende partners en daardoor gebor

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website