Projectomschrijving

Samenwerking

De samenwerking tussen Sociaal Domein Fryslân, GGZ Friesland, politie en GGD voor de regionale aanpak Personen met Verward Gedrag is succesvol. Daarom willen deze organisaties ook de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) gezamenlijk oppakken.

Doel

Er zijn acht onderdelen in de Wvggz geïdentificeerd waarop de verschillende partijen samen een uitvoeringspraktijk moeten ontwikkelen en inrichten. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de Crisismaatregel en de Zorgmachtiging waarbij de Friese gemeenten er voor kiezen om voor een bepaalde periode een aantal uitvoerende taken van de Wvggz bij de GGD te beleggen.

Resultaten

Door gelijktijdig in te zetten op ambtelijk, bestuurlijk en extern (ketenpartners) draagvlak is de implementatie van de Wvggz een geslaagd traject in Friesland. De duidelijke afspraken tussen de partners dragen ook bij aan een goed functionerend periodiek overleg. Ketenpartners zijn goed aangehaakt en weten elkaar te vinden indien er zich problemen voordoen in de uitvoering. Dit project legt een goede basis voor versterking van het Zorg en Veiligheid-netwerk in Friesland.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website