Projectomschrijving

Doel

Het project ‘Coördinator regio overleg – Overijssel’ kent 2 doelen, een doel voor de coördinator van het regionaal overleg en voor de onafhankelijke coördinator:

  1. De coördinator van het regionaal overleg Wvggz Twente en IJsselland heeft als doel om binnen 6 maanden te komen tot het regionaal beleidsplan en binnen 12 maanden de doorontwikkeling en borging van het overleg te organiseren volgens de vereisten binnen de wet.
  2. De onafhankelijke coördinator verzorgt alle (algemene) coördinerende taken omtrent het regio overleg en de werkgroepen.

Resultaten

Het regionaal overleg Wvggz Twente en IJsselland staat dankzij het project als platform voor samenwerking tussen direct betrokken organisaties en er zijn heldere inrichtingskeuzen gemaakt. In praktische zin is de doorontwikkeling en borging gerealiseerd van het regionaal overleg. Tegelijkertijd is het thema zorg & veiligheid voortdurend in ontwikkeling in Twente en IJsselland en heeft het regionaal overleg nog geen definitieve vorm als bestuurlijk overlegplatform.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website