Projectomschrijving

Doel

Op 1 januari 2020 is de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (Wvggz) in Nederland ingegaan. Door subsidie van ZonMw heeft de regio Kennemerland een coördinator voor de realisatie van regionale samenwerking Wvggz kunnen inzetten om, door middel van een goede samenwerking, de maatregelen op de juiste wijze te implementeren.

Resultaten

In november 2019 heeft er een succesvolle proefimplementatie van de crisismaatregel plaatsgevonden. Alle betrokken partijen hebben deelgenomen. Redelijk uniek in Nederland is dat 8 burgemeesters zelf de betrokkenen aanhoren over de te nemen crisismaatregel. Na evaluatie blijkt dat de samenwerking als positief werd ervaren.

Sinds 1 januari is het voor burgers mogelijk om een melding te maken over personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg onderzocht moet worden. In Kennemerland is hiervoor een regionaal meldpunt ingericht. Ook dit proces, van melding tot zorgmachtiging, is in detail doorlopen en alle partijen zijn goed op de hoogte van hun taak. Stakeholder management, een goede organisatiestructuur en een strakke regie zijn de belangrijkste succesfactoren geweest om de implementatie van de Wvggz in Kennemerland succesvol te laten verlopen.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website