Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 20 december 2018 is op bestuurlijk niveau door de gezamenlijke burgemeesters en betrokken wethouders besloten om implementatie van de diverse onderdelen van de Wvggz (melding, verkennend onderzoek, periodiek regionaal overleg, etc.) op het niveau van Gelderland-Zuid uit te werken en voor te bereiden.Om de regionale implementatie van de Wvggz te coördineren, tussen gemeenten en in de keten, is een projectleider aangesteld. Inhoudelijk en qua proces (projectleider, overlegstructuur/netwerk) sluiten we aan bij de ontwikkeling van de Sluitende aanpak voor psychisch kwetsbaarheid (personen met verward gedrag) in Gelderland-Zuid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website