Projectomschrijving

Doel

In Gelderland-Zuid is besloten om de implementatie van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) samen op te pakken. Dit start regionaal, gaandeweg blijkt waar lokaal maatwerk gewenst is. Hierbij sluit het project aan op de regionale structuur voor de Sluitende aanpak psychisch kwetsbaarheid (personen met verward gedrag) en de ambulantiseringsopgave voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.

Werkwijze

In 2019 start het voorbereidingstraject met een intergemeentelijke- en ketenwerkgroep, die de nieuwe elementen in de Wvggz uitwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het horen van de betrokkene voorafgaand aan het besluit van de (loco-)burgemeester om een crisismaatregel te nemen: wie gaat dat doen, hoe organiseren we dat en doen we dat (sub)regionaal of lokaal? Ook gaat het om het melden door familie of andere naasten, op basis waarvan gemeenten verkennend onderzoek moeten doen naar de noodzaak van verplichte opname of behandeling. Gemeenten richten hiervoor een regionaal periodiek overleg in.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website