Projectomschrijving

Samenwerkingspartners

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Beesel, Roermond, Leudal, Nederweert, Weert, Maasgouw, Roerdalen, Echt-Susteren), het OM Limburg, de ggz instellingen Vincent van Gogh, Laurentius Ziekenhuis (PAAZ), Metggz en de politie-eenheid Limburg gaan samen aan de slag om te komen tot een regio-overleg, zoals bedoeld in de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Doel

Met de aangevraagde subsidie wordt een coördinator aangesteld die dit proces een jaar lang gaat begeleiden en centraal aanspreekpunt zal zijn voor partners. Daarnaast wordt verkend in hoeverre de inhoud van het regio-overleg breder getrokken kan worden dan de in de wet voorgeschreven thema's.

Resultaten

Na de start van de implementatie van de Wvggz zijn in dit project het regio-overleg en de daarbij behorende werkafspraken doorontwikkeld en geborgd. Partijen zijn door de regio-coördinator begeleid bij het maken van samenwerkingsafspraken. Ook is er uitvoering gegeven aan een procesevaluatie en is er in samenspraak met alle ketenpartners een monitor tot stand gekomen op basis van de beschikbare gegevens.

Alle kennisproducten, samenwerkingsafspraken en overlegstructuren zijn vastgelegd met instemming van alle partners en bevestigd in het regio-overleg. Dit heeft geleid tot een overlegreglement, een geaccepteerde routing, samenwerkingsafspraken op cruciale werkprocessen binnen de Wvggz en diverse richtlijnen. Deze zijn het eigendom van de deelnemende partners en daardoor geborgd. Het voorzitterschap, de rol van secretaris en overige ondersteuning is vertaald tot een inbreng van structurele middelen van alle betrokken partijen.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website