Projectomschrijving

Rotterdam heeft verschillende subsidies ontvangen voor het versterken van melding, triage en passend vervoer voor mensen met verward gedrag. Dit project betreft de 4e fase ten behoeve van het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer bij verward gedrag’.

Doelstelling

Dit project is gericht op het transformeren en borgen van de functie van het Meldpunt GGZ, inclusief het aanvullende vervoer, als onderdeel van de keten. Na afloop van dit project moet de functie van het Meldpunt GGZ en het vervoer voor mensen met verward gedrag zowel inhoudelijk als financieel geborgd zijn.

Het doel van deze subsidie is het bestendigen van: 

  • de samenwerking die binnen het project tussen alle partners ontstaan is;
  • de functie van het Meldpunt GGZ als onderdeel van de keten;
  • de werkprocessen en afspraken die rondom het Meldpunt GGZ georganiseerd en gemaakt zijn.

Integreren in de APH-triagefunctie

Begin september 2019 wordt de functie van het meldpunt en het vervoer integraal onderdeel van de acuut psychiatrische hulpverlening (APH) triagefunctie. Wanneer het meldpunt onderdeel uitmaakt van een bredere structuur waar verschillende ketens op aansluiten, is een sluitende aanpak in de toeleiding naar zorg en passend vervoer voor personen met verward gedrag echt mogelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website