Projectomschrijving

Rotterdam heeft verschillende subsidies ontvangen voor het versterken van melding, triage en passend vervoer voor mensen met verward gedrag. Dit project betreft de 4e fase ten behoeve van het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer bij verward gedrag’.

Doelstelling

Dit project is gericht op het transformeren en borgen van de functie van het Meldpunt GGZ, inclusief het aanvullende vervoer, als onderdeel van de keten. Na afloop van dit project moet de functie van het Meldpunt GGZ en het vervoer voor mensen met verward gedrag zowel inhoudelijk als financieel geborgd zijn.

Het doel van deze subsidie is het bestendigen van: 

  • de samenwerking die binnen het project tussen alle partners ontstaan is;
  • de functie van het Meldpunt GGZ als onderdeel van de keten;
  • de werkprocessen en afspraken die rondom het Meldpunt GGZ georganiseerd en gemaakt zijn.

Integreren in de APH-triagefunctie

Begin september 2019 wordt de functie van het meldpunt en het vervoer integraal onderdeel van de acuut psychiatrische hulpverlening (APH) triagefunctie. Wanneer het meldpunt onderdeel uitmaakt van een bredere structuur waar verschillende ketens op aansluiten, is een sluitende aanpak in de toeleiding naar zorg en passend vervoer voor personen met verward gedrag echt mogelijk.

Resultaten

In deze slotfase van het project is gewerkt aan het bestendigen van de samenwerking, de meldfunctie en de werkprocessen die in eerdere fasen zijn ontwikkeld. Het Meldpunt GGZ is integraal onderdeel geworden van de APH-triagefunctie van de betrokken ggz-aanbieders. Het is daarmee zowel inhoudelijk als financieel geborgd. Het vervoer is gekoppeld aan de APH.

Door het uitblijven van een nieuw beleidskader en structurele financiering vanuit het rijk, kon verdere borging nog niet plaatsvinden en is het project met 1 jaar verlengd. Medio februari 2020 is de vervoerder echter failliet gegaan. Toen is besloten om op duidelijkheid vanuit het Ministerie van VWS te wachten. Uiteindelijk bleek dat het vervoer blijft voorbehouden aan de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV). Daarom is besloten om de resterende maanden van 2020 geen andere alternatieve vervoerder meer in te zetten. De samenwerking is vervolgens succesvol geborgd bij de Expertisegroep Acute Psychiatrie, verbonden aan het ROAZ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website