Projectomschrijving

In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met betrokken partners zoals regionale cliëntbelangenorganisaties, aanbieders van (gezondheid)zorg, opvang en ondersteuning, politie en GGD samen aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag.

Doel

De ambitie van de regio is om het experiment vervoer voor personen met verward gedrag (dat voldoet aan de uitgangspunten van passend en humaan vervoer in 2019), voort te zetten, waarbij de beschikbaarheid wordt uitgebreid van de weekenden naar dagelijks.

Werkwijze

De Quick Responder is een vervoersconcept waarbij een vervoermiddel met chauffeur en expertise op het gebied van verwardheid en de-escalatie, ter plaatse komt indien er sprake is van een persoon met verward gedrag. De Quick Responder vervoert de cliënt, indien nodig, in een prikkelarm vervoermiddel naar de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) of elders. Er is sprake van een warme overdracht tussen politie en vervoerder en tussen vervoerder en medewerkers van de PEH.

Resultaten

Deze pilot was onderdeel van het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer voor personen met verward gedrag’. In deze fase van het project is gewerkt aan het bestendigen van:

  • De samenwerking die binnen het project tussen alle partners ontstaan is.
  • De functie van het Meldpunt ggz als onderdeel van de keten.
  • De werkprocessen en afspraken die rondom het Meldpunt ggz gemaakt zijn.

In de loop van deze pilot zijn de voorbereidingen getroffen om de functie van het Meldpunt ggz zowel inhoudelijk als financieel te borgen in de bredere structuur van de acute psychiatrie. Het Meldpunt ggz wordt integraal onderdeel van de APH (Acute Psychiatrische Hulpverlening)-triagefunctie die ggz-aanbieders inrichten in het kader van de Generieke Module Acute Psychiatrie. Vervoer is gedurende de looptijd ongewijzigd voortgezet. Wanneer de functie van het Meldpunt onderdeel uitmaakt van een bredere structuur waar verschillende ketens op aansluiten, is een sluitende aanpak in de toeleiding naar zorg en passend vervoer voor personen met verward gedrag echt mogelijk.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website