Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“We zijn van nul naar iets gegaan! In de kern Wapenveld van de gemeente Heerde is gestart met het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige begeleid woonvoorziening met tien woningen en een gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij. Hier kan - uit de wind- in een veilige omgeving gewoond, gewerkt en samengeleefd worden met laagdrempelige hulp vanuit de Consuminder Coach voor mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek, soms een justitieel verleden en aanverwante problematiek van 18 jaar en ouder. Gericht op uitstroom en training op zelfstandigheid. De nadruk ligt bij deze doelgroep op “normaliseren” altijd kijken naar de mogelijkheden om uit te kunnen stromen. Zoveel mogelijk op eigen kracht. Gericht op meedoen in de maatschappij. Er is op vaste momenten begeleiding aanwezig. Deze Consuminder Coach Wijlanderij is gestart dankzij de ZonMw subsidie!.

 

 

Een samenleving waarin iedereen telt met gelijkwaardige mogelijkheden, waar eigen kracht bevorderd en benut MOET worden. Dat is het doel dat we gezamenlijk willen versterken met deze pilot. We kunnen stellen dat hierin stappen gezet zijn voor de doelgroep die in beeld is bij de ConsuminderCoach en die veelal deelneemt aan de maaltijden.

De ZonMw-pilot Consuminder Coach de Wijlanderij fungeert hiermee als vliegwiel en financiële impuls om te starten met project Wonen in de Luwte. Het is daarmee net dat zetje in de rug om dromen werkelijkheid te maken: van wens naar realisatie!

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de maaltijden, de nauwe contacten met zorgpartijen en gemeentes en aanwezigheid van de consumindercoach bij de kringloop is de doelgroep steeds beter in beeld.

Betrokken zorgpartijen en buren zijn steunend en onderlinge contact en samenwerking is goed. Dit is cruciaal voor de opbouwen van een netwerk voor kandidaten en de doorstroming in het wonen.

Dure maatwerk voorzieningen worden voorkomen door het blijvende laagdrempelige contact van de doelgroep door bijvoorbeeld de maaltijden. Of door de goedkopere woonvoorziening voor deze doelgroep.

Een vraagstuk voor de toekomst zou kunnen zijn, dit is een tijdelijke voorziening, gericht op doorstroom/uitstroom. Wellicht is deze milde vorm juist geschikt voor de doelgroep die door deze manier van hulpverlening zichzelf kan staande houden in de maatschappij.

De ZonMw-pilot Consuminder Coach de Wijlanderij fungeert hiermee als vliegwiel en financiële impuls om te starten met project Wonen in de Luwte. Het is daarmee net dat zetje in de rug om dromen werkelijkheid te maken: van wens naar realisatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overal wonen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook in de provincie Gelderland en in de gemeente Heerde. In de gemeente Heerde zetten wij in op een samenleving waarin iedereen telt met gelijkwaardige mogelijkheden, waar eigen kracht bevorderd en benut MOET worden.

Hier willen we graag dat onze inwoners die licht verstandelijk beperkt zijn, meedoen, meeleven en meewerken.Een plekje uit de wind om te wonen, te leven mee te doen of te werken kan daarbij helpen, zodat zij niet tussen wal en schip vallen!

 

In de kern Wapenveld start daarom het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening met zes woningen en een gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij. Hier kan - uit de wind - in een veilige omgeving gewoond, gewerkt en samengeleefd worden met laagdrempelige hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder.

 

Daarvoor zoeken wij een Consuminder Coach De Consuminder Coach organiseert activiteiten, ontmoeting en zorgt voor begeleiding en signalering van bijvoorbeeld verward gedrag en ter voorkoming van opnieuw in aanraking komen met justitie. . De Consuminder Coach is er voor bewoners van het project Wonen in de Luwte, maar ook voor bewoners in de wijk. De Consuminder Coach begeleidt ook mensen met een licht verstandelijke beperking die bij werk-leerbedrijf boerderij de Lindenhoeve Heerde werken.

 

Dagbesteding Zoethout Eigen Werk (beleving, ontwikkeling en arbeidsmatig), Kringloopstichting De Rode Beer, Werk en dagbesteding Philadelphia, de Lindenhoeve Heerde, Volwassenenwerk Vérian, de wijkagent, de professioneel onafhankelijke clientondersteuner (ZorgBelang Gelderland) en de preventieregisseur van de gemeente Heerde zetten zich in om de Consuminder Coach te laten starten, te faciliteren zodat lokaal intensiever samengewerkt kan worden rond inwoners met een licht verstandelijke beperking die met justitie in aanraking zijn gekomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website