Projectomschrijving

In de gemeente Heerde zetten wij in op een samenleving waarin iedereen meetelt met gelijkwaardige mogelijkheden, en waar eigen kracht bevorderd en benut MOET worden. Hier willen we graag dat onze inwoners die licht verstandelijk beperkt zijn, meedoen, meeleven en meewerken. Een plekje uit de wind om te wonen, te leven mee te doen of te werken kan daarbij helpen, zodat zij niet tussen wal en schip vallen!

Doel

In de kern Wapenveld start daarom het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening met 6 woningen en een gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij. Daar start een Consuminder Coach die activiteiten en ontmoetingen organiseert. Daarnaast zorgt hij voor begeleiding en signalering van bijvoorbeeld verward gedrag. Dit voorkomt het opnieuw in aanraking komen met justitie voor mensen met een licht verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder.

Resultaten

“We zijn van nul naar iets gegaan!“
In de kern Wapenveld van de gemeente Heerde is gestart met het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige begeleid woonvoorziening met tien woningen en een gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij. Hier kan - uit de wind- in een veilige omgeving gewoond, gewerkt en samengeleefd worden met laagdrempelige hulp vanuit de Consuminder Coach voor mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek, soms een justitieel verleden en aanverwante problematiek van 18 jaar en ouder.

De hulp van de Consuminder Coach is gericht op uitstroom en training op zelfstandigheid. Met de start van de Consuminder Coach is het gelukt om de doelgroep in beeld te krijgen en zijn de eerste stappen gezet naar een inclusieve samenleving.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website