Projectomschrijving

CONNECT is een voorstel voor het ontwikkelen van een hbo-minor gericht op de verbindende en integrale bemoeizorg voor mensen met verward gedrag.

Opzet

De minor bestaat uit 3 modules: een module kennis en vaardigheden, een praktijkgerichte module en een specialisatie module gericht op migranten met verward gedrag en hun familie. De rode draad door de minor wordt gevormd door een drietal kritische beroepssituaties (casussen) waar de studenten gedurende de hele minor in interdisciplinair samengestelde teams aan werken. Ter afsluiting van de minor organiseren de studenten een werkconferentie waarbij ze de kritische beroepssituaties en oplossingen analyseren met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Zo wordt vormgegeven aan domeinoverstijgende kenniscirculatie en -ontwikkeling binnen en met de lokale praktijk.

Doelgroep, doel en resultaat

Aan de minor nemen derde- en vierdejaars studenten deel van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-Recht en Integrale Veiligheid van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland.

Het doel van de minor is om studenten van verschillende opleidingen te leren interprofessioneel samen te werken aan het oplossen van vraagstukken rond personen met verward gedrag.

Het beoogde resultaat is dat studenten door het samenwerken en samenleren over de disciplines heen, met ervaringsdeskundigen en professionals in de praktijk, kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen om verbindend te handelen vanuit het perspectief van inclusie en veiligheid in de wijk. Door kenniscirculatie en –ontwikkeling wordt de deskundigheid van docenten en praktijk versterkt.

Borging

De minor CONNECT wordt ingebed in het reguliere bacheloronderwijs van Hogeschool Rotterdam

Opbrengsten

Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met Stichting De Verbinding en Hogeschool Inholland de minor CONNECT ontwikkeld. In de minor Connect leren studenten van verschillende opleidingen en afstudeerprofielen om interprofessioneel samen te werken aan het oplossen van vraagstukken rond personen met verward gedrag. Ook ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk zijn zeer nauw betrokken bij het onderwijs van de minor en bij de op te lossen vraagstukken. In het onderwijs wordt theorie gekoppeld aan de praktijk en leren studenten vaardigheden die ze nodig hebben in de praktijk. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan diversiteit.

Uitgelicht

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website