Projectomschrijving

In de regio Oost-Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben personen met verward gedrag en in acute situaties. Hierbij is een groot aantal organisaties betrokken:

 • 40 gemeenten
 • 3 GGz instellingen
 • 1 verslavingszorg instelling
 • 2 GGD’s
 • een politieregio,
 • een arrondissementsparket van het openbaar ministerie (OM)
 • een groot aantal huisartsenposten

Doel

Dit project omvat een inventariserend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden voor het bouwen aan een 'community' van organisaties rondom het regionale project over personen met verward gedrag. Betere communicatie, informatie uitwisseling en samenwerking tussen alle betrokken ketenpartners staat centraal.

Werkwijze

Getoetst wordt welke communicatie strategie hier het beste bij past en hoe dit in de praktijk georganiseerd kan worden. Het onderzoek duurt 3 maanden: van september tot november 2017 en mondt uit in een concreet advies voor implementatie.

Resultaten

Dit project heeft geleid tot een adviesrapport waarin aanbevolen wordt om een professionele leergemeenschap op te starten in de regio met meer dan 2000 professionals. Het advies omvat 4 elementen:

 1. Bijeenkomsten voor mutual learning binnen de subregio
 2. Bijeenkomsten voor mutual learning tussen de subregio’s
 3. Digitale ondersteuning van de professionele gemeenschap
 4. Communicatie ondersteuning van de gemeenschap

Deze aanpak vond de stuurgroep te ambitieus en bleek gezien de omvang en het beperkte tijdpad niet haalbaar binnen onderhavige project. Gekozen is om de bestaande communicatiekanalen te intensiveren.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website