Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Centrale Telefonische triage voor Acute Hulpvragen aan Bavo Europoort’, zorgt voor één centraal telefonisch meldpunt voor alle acute psychiatrische hulpvragen van zowel hulpdiensten, verwijzers, de patiënt en zijn/haar familie, en buurtbewoners. De verschillende Meldpunten en de triage van de Crisisdienst zijn daarbij geïntegreerd tot één dienst. Alle expertise is hierbij gecentreerd en gebundeld, en dat zorgt voor een snellere en een betere toegankelijkheid naar zorg bij acute psychiatrische hulpvragen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte resultaten

• Implementatie generieke module bij zowel Crisisdienst Antes, als de Meldpunten

• Overzichtelijk processchema voor meldingen Personen met verward gedrag

• Overstap naar één registratiesysteem (WebRaap) voor alle meldingen.

• 3 opleidingsdagen voor alle medewerkers Crisisdienst en de Meldpunten: samensmelting en kennismaking van het team, de uitwisseling van elkaars expertise, en relevante scholing

• Opgesteld Handboek Triage

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Rotterdam Rijnmond is per 1 juli Crisisdienst Antes gevormd nadat de Acute dienst van Bavo Europoort (psychiatrie) en de Crisisdienst van Bouman GGZ (verslavingszorg) met elkaar zijn geïntegreerd. Deze integratie is het eerste fusieproject binnen het nieuwe Antes. De wens om 1 voordeur te hebben voor verwijzers, MKP en MKA is hierbij gerealiseerd. Maar daar blijft het niet bij, 1 Crisisdienst voor de regio vraagt ook om een goed georganiseerde triage. In de huidige situatie is het zo dat er op verschillende plaatsen APH triage gedaan wordt. De APH triage functie is belegd op verschillende plekken binnen onze GGZ instelling en is in afstemming met de MKP en MKA. Doorontwikkeling op de triage is noodzakelijk op het gebied van scholing, herinrichting, afstemming intern en afstemming met ketenpartners om de APH te optimaliseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website