Projectomschrijving

In de regio Rotterdam Rijnmond is per 1 juli de Crisisdienst Antes gevormd nadat de acute dienst van Bavo Europoort (psychiatrie) en de crisisdienst van Bouman GGZ (verslavingszorg) met elkaar zijn geïntegreerd. Deze integratie is het eerste fusieproject binnen het nieuwe Antes. De wens om een voordeur te hebben voor verwijzers, de Meldkamer Politie (MKP) en Meldkamer Ambulance (MKA) is hierbij gerealiseerd.

Doel

Een crisisdienst voor de regio vraagt om een goed georganiseerde triage. In de huidige situatie wordt op verschillende plaatsen acuut psychiatrische hulpverlening (APH) triage uitgevoerd. De APH triage functie is belegd op verschillende plekken binnen Antes en is in afstemming met de MKP en MKA. Doorontwikkeling op de triage is noodzakelijk op het gebied van scholing, herinrichting, afstemming intern en afstemming met ketenpartners om de APH te optimaliseren.

Resultaten

Het project ‘Centrale telefonische triage voor APH van Bavo Europoort’ zorgt voor 1 centraal telefonisch meldpunt voor alle acute psychiatrische hulpvragen van zowel hulpdiensten, verwijzers, de patiënt en zijn/haar naasten, en buurtbewoners. De verschillende meldpunten en de triage van de crisisdienst zijn daarbij geïntegreerd tot 1 dienst. Alle expertise is hierbij gecentreerd en gebundeld. Dit zorgt voor een snellere zorg en een betere toegankelijkheid naar zorg bij acute psychiatrische hulpvragen.

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website