Projectomschrijving

Doel

Het project zoekt met bewoners en (buurtpower)-professionals naar een manier waarop er gewerkt kan worden aan veilige buurten waar iedereen die er leeft zich welkom voelt. De ontwikkeling wordt nagestreefd vanuit de beleving van de bewoners:

 • Mensen lossen samen hun problemen op
 • Mensen zijn op de hoogte van hun eigen invloedsfeer
 • Signalen van verward/onbegrepen gedrag komen tijdig bij professionals
 • Professionals zijn gericht op de context waarin iemand leeft (het systeem)

Hierbij zijn de gewenste resultaten als volgt:

 • Tijdige en adequate signalering
 • Krachtige samenwerking tussen bewoner, buurt en professionals
 • Methodiek beschrijving met heldere rollen en verantwoordelijkheden

De doelgroep van het project:

 • Mensen met verward en onbegrepen gedrag, die ontwrichtend zijn voor de community
 • Mensen die bekend, of niet bekend, zijn met hulpverlening
 • Buurtbewoners die onderdeel zijn van de community
 • Professionals die werkzaam zijn in de community en werken met mensen met verward en onbegrepen gedrag

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website