Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het projectplan had betrekking op de gemeente Krimpen aan de IJssel met als doel het maken en testen van een aanpak om de eerste drie bouwstenen van de Regionale aanpak verward gedrag in praktijk te brengen.

De bereikte resultaten zijn:

Een aanpak met input van ervaringsdeskundigen.

Deze aanpak bestaat uit een loket waar personen die

bekend zijn met verward gedrag en- of hun omgeving bij terecht kunnen voor vragen, advies en ondersteuning.

Inzetten van ervaringsdeskundigen met de belangrijke taak om op alle leefgebieden input te geven vanuit persoonlijke ervaring.

Samenwerken met andere zorgprofessionals met als doel dat signalen vroegtijdig herkend worden en de personen met verward gedrag op een laagdrempelige manier naar de juiste hulp worden toe geleid om misschien erger te voorkomen. De professionals kunnen de hulp van ervaringsdeskundigen inschakelen

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een aanpak met input van ervaringsdeskundigen. Deze aanpak bestaat uit een loket waar personen die bekend zijn met verward gedrag en- of hun omgeving bij terecht kunnen voor vragen, advies en ondersteuning. Inzetten van ervaringsdeskundigen met de belangrijke taak om op alle leefgebieden input te geven vanuit persoonlijke ervaring. Samenwerken met andere zorgprofessionals met als doel dat signalen vroegtijdig herkend worden en de personen met verward gedrag op een laagdrempelige manier naar de juiste hulp worden toe geleid om misschien erger te voorkomen. De professionals kunnen de hulp van ervaringsdeskundigen inschakelen. Er zijn buurtbewoners op de hoogte gebracht van dit project. De berichtgeving over dit project is voornamelijk gegaan vanuit de zorgprofessional aan hun cliënt en- of omgeving. Doordat dit project nog in de kinderschoenen stond, is het er niet meer van gekomen om flyers te maken met uitleg van het project, aankondiging en het uitdelen van een informatieblad. Er is een plan ontwikkeld waarbij er een loket wordt opgezet voor personen met verward gedrag waarbij de personen met signalen doorverwezen zouden worden vanuit het spreekuur en lokale veld. Hierbij is gedacht aan o.a. een andere locatie en het inschakelen van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals bij bestaande en/of nieuwe cliënten. Een groot deel van de maatschappelijk werkers zijn inhoudelijk (bij)geschoold op dit onderwerp door de training ‘Mental Health First Aid’.In gesprekken met de kwartiermaker en ervaringsdeskundigen met zorgprofessionals zijn de opgedane ervaringen van de afgelopen maanden ter sprake gekomen. Hier werden dan ook de belangrijkste handvatten besproken. Deze handvatten zijn gebruikt om het concept van de ontwikkelde aanpak op te stellen. Zie concept aanpak. Ongeveer 4 maanden na de start van het project zijn vaste momenten ingepland voor de procesregisseur van de gemeente en de kwartiermaker. Deze momenten werden vooral gebruikt om te evalueren, de stand van zaken te bespreken en nieuwe prioriteiten vast te stellen.Door het voortijdig stoppen van het project is het niet gelukt om dagelijks activiteiten te organiseren in Krimpen aan den IJssel voor alle leeftijdsgroepen. Hier zouden dan ook personen met verward gedrag van harte welkom zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

We willen een tweeledige aanpak op iedere bouwsteen: verward gedrag stabiel maken (individueel) en het netwerk versterken (omgeving).

 

Doelen m.b.t. het individu:

- Het aantrekken van personen die in het verleden en heden te maken hebben (gehad) met verward gedrag (ervaringsdeskundigen) zodat alles wat bedacht wordt, ook getoetst wordt aan ervaring.

- Contact maken met de personen met verward gedrag; outreachende werkwijze, hulp inschakelen waar nodig.

- Contact maken met de naasten om een goed beeld te krijgen en het contact tussen de persoon en zijn/haar naasten te herstellen of te versterken.

- Een maatje (vrijwilliger) koppelen aan de persoon met verward gedrag, hiervoor moeten maatjes worden geschoold.

- Spreekuur maatschappelijk werk bekend en toegankelijk maken voor personen met verward gedrag en hun naasten.

 

Doelen m.b.t. de omgeving:

- Het aantrekken van personen die in het verleden en heden te maken hebben (gehad) met verward gedrag (ervaringsdeskundigen) zodat alles wat bedacht wordt, ook getoetst wordt aan ervaring.

- Contact leggen met de directe omgeving.

- De directe omgeving handvatten aanbieden voor het omgaan met verward gedrag en de zorgen te kunnen delen.

- Kwartiermaker aantrekken die zich gaat richten op de hier beschreven activiteiten en het duurzaam structureren van de aanpak van verward gedrag in de regio.

- Activiteiten toegankelijk maken voor personen met verward gedrag

- Met Buurtbemiddeling inzetten op de-escaleren

- Bekendheid met elkaar en empathie in de buurt creëren en bereidheid om op te vangen en/of te signaleren

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website