Projectomschrijving

Kwadraad biedt in Krimpen aan den IJssel maatschappelijk werk in het sociaal team aan. Wij signaleerden dat aanbod ontbreekt voor personen met verward gedrag. Als zich een melding of een escalerende situatie voordoet, kan de politie en ggz worden ingeschakeld. Maar er is geen aanbod vanuit de eerste 3 bouwstenen: inbreng, preventie en signalering.

Doel

Wij hebben daarom een project bedacht om de personen met verward gedrag beter te kunnen helpen om uit de verwarring te blijven of om eruit te komen. Met onze partners willen wij de volgende doelen willen bereiken:

  • een projectleider die de problematiek en de aanpak vormgeeft en op de kaart zet
  • input van ervaringsdeskundigen
  • outreachend contact met personen met verward gedrag en hun netwerk
  • handvatten m.b.t. verward gedrag voor het netwerk
  • maatjes koppelen aan de personen met verward gedrag
  • het spreekuur maatschappelijk werk laagdrempelig maken voor personen met verward gedrag en hun naasten

Resultaten

De bereikte resultaten zijn:

  • Een aanpak met input van ervaringsdeskundigen. Deze aanpak bestaat uit een loket waar personen die bekend zijn met verward gedrag en- of hun omgeving bij terecht kunnen voor vragen, advies en ondersteuning.
  • Inzetten van ervaringsdeskundigen met de belangrijke taak om op alle leefgebieden input te geven vanuit persoonlijke ervaring.
  • Samenwerken met andere zorgprofessionals met als doel dat signalen vroegtijdig herkend worden en de personen met verward gedrag op een laagdrempelige manier naar de juiste hulp worden toe geleid om misschien erger te voorkomen. De professionals kunnen de hulp van ervaringsdeskundigen inschakelen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website