Projectomschrijving

Doel

Partijen uit het zorg-, publiek- en veiligheidsdomein in de regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer hebben de handen ineengeslagen voor dit project. Vanuit verschillende perspectieven wordt geprobeerd tot een meer integrale benadering en meer optimale samenwerking te komen op het gebied van personen met verward gedrag. Het doel is om verbindingen vanuit een gezamenlijke overtuiging te verduurzamen om zo te komen tot een inclusieve- en participatiemaatschappij.

Werkwijze

In 2018 is gestart met de zogenaamde leertafels. De resultaten van de eerste fase van de leertafels zijn duidelijk, maar vragen nog om doorontwikkeling en borging. De aanpak en nadruk ligt op het verder samen bouwen en samen optrekken. Hierbij wordt gefocust op leren door te doen, in de praktijk, dichtbij de leefwereld van de burger en in de wijk. Het samen bouwen vindt plaats langs 4 lijnen:

  • Lijn 1: De Leertafels
  • Lijn 2: De Praktijkwerkplaats
  • Lijn 3: De Leer- en Innovatie kamer
  • Lijn 4: De Buurttafels
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website