Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2018 hebben de twee regionale cliëntenorganisaties stichting KernKracht en stichting Lumen Holland Rijnland hebben met een subsidie van ZonMW vormgegeven aan de implementatie van de Crisiskaart in Hollands Midden. Hierin zijn grotendeels de doelen bereikt. Helaas hebben we onvoldoende financiering gekregen voor de borging in 2019. KernKracht en Lumen willen dat de Crisiskaart geborgd wordt in alle 19 gemeenten in regio Hollands-Midden(regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland). In samenwerking met de gemeenten, verzekeraars en belangrijke ketenpartners willen we dit realiseren voor 2020 en daarna. Zodat de Crisiskaart voor een brede doelgroep beschikbaar is en blijft voor de toekomst.

 

Belangrijk voor de borging toekomst

In 2019 willen we meer de nadruk leggen op het maken van de kaarten/ crisiskaartplannen, het onder de aandacht houden van de Crisiskaart bij de ketenpartners en het door ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking in de hele keten. Met dit vervolgproject willen we de continuïteit, groei en ontwikkeling verder voortzetten en borgen in de regio Hollands Midden.

Het grootste belang dat er structurele financiering komt voor de Crisiskaart vanuit alle 19 gemeenten. Zodat huidige Crisiskaarthouders en potentiële cliënten, verzekerd kunnen zijn van de continuïteit van de dienstverlening. De kaarten moeten namelijk jaarlijks geactualiseerd en hulpdiensten continu voorgelicht worden over het feit dat hun cliënt mogelijk een Crisiskaart heeft die geraadpleegd moet worden.

 

Maatschappelijke effecten

Het welzijn van burgers evenals hun maatschappelijke participatie zijn belangrijke aandachtspunten van gemeenten en komen op allerlei manieren terug in de lokale beleidsdoelstellingen. Beleidsadviseurs en wethouders uit de diverse gemeenten hebben aangegeven dat de Crisiskaart potentieel een bijdrage levert aan het behalen van deze doelstellingen. Een positief effect op het gebied van welzijn ligt in het verlengde van het eerder beschreven effect op kwaliteit van leven. Wij gaan ervan uit dat borging van de Crisiskaart met overbruggingsfinanciering van ZONMW voor 2019 moet lukken voor de toekomst.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website