Projectomschrijving

Achtergrond

Stichting Lumen en Stichting Kernkracht werken als regionale cliëntenorganisaties samen in de regio Hollands Midden (19 gemeenten). Samen ondersteunen zij mensen in hun herstel en participatie, dit doen zij onder andere met trainingen, inloopactiviteiten, ondersteuning en voorlichting.

Doel

Het hoofddoel van het project Crisiskaart is het bieden van passende zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag in crisis. De Crisiskaart dient als middel om de rust en veiligheid voor de persoon en naasten te versterken. Daarnaast werkt de Crisiskaart voor professionals als een informatiebron voor een grotere veiligheid en rust voor alle betrokkenen. De Crisiskaart is door zijn methodiek een schakel binnen de keten van zorg rondom personen met risico op een crisissituatie.

Resultaten

In 2018 is er een herstart gemaakt met het project Crisiskaart dankzij financiering van ZonMw. Het is een belangrijke aanzet om de Crisiskaart breed beschikbaar te stellen voor mensen met een crisisgevoeligheid. Crisiskaarthouders (en hun naasten) zijn positief en worden in een noodsituatie sneller en naar hun eigen wens geholpen. Ook samenwerkingspartners en gemeenten zien de Crisiskaart als meerwaarde in het preventieve aanbod.

De Crisiskaart is opgenomen in de regionale aanpak personen met verward gedrag. Het belang van eigen regie en zelfredzaamheid van burgers wordt door de gemeenten onderkend en de Crisiskaart is in dit kader een uitstekend instrument.

Bekendheid over de Crisiskaart is van groot belang voor het creëren van meer betrokkenheid bij samenwerkingspartners en verwijzers, om voldoende potentiële kaartaanvragers te kunnen
bereiken. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt waar ook landelijk op moet worden ingezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website