Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt gewerkt aan een integrale en sluitende aanpak voor iedereen; een inclusieve gemeenschap waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. We faciliteren een steunstructuur van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals.

Werkwijze

Hiertoe volgen we 3 programmalijnen:

  1. Het ontwikkelen van een persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak waarbij (kwetsbare) bewoners zelf in de lead zijn en oplossingen voor vragen in de wijk zelf worden gezocht.
  2. Het vergroten van het verbindend vermogen en versterken van de samenwerking tussen formele en informele partijen: het verbinden van professionals, vrijwilligers en anderen in het bijzonder betrokken bij de (kwetsbare) bewoners van Bankras/Kostverloren, maar algemeen gericht op individuele bewoners en wijk.
  3. Het opbouwen van Buurtkringen waarin preventie en vroegsignalering centraal staan. Het resultaat is dat er adequaat gehandeld kan worden in crisissituaties.

Resultaten

Met het project “Bijspringen & Versterken in de Wijk” hebben professionals uit Zorg- en Welzijn samen met informele partijen gebouwd aan een wijk waarin alle bewoners naar eigen vermogen kunnen meedoen, ook zij die weinig grip op hun leven hebben. Door uit te gaan van de kracht van (kwetsbare) inwoners, aan te sluiten bij wat er al is en zichtbaar aanwezig te zijn, is er bijgedragen aan empowerment van de wijk.

Middels Community Development ABCD, outreachend werken, ontwikkelen van buurtkringen en de inzet van ervaringsdeskundigen uit de betreffende wijken en organisaties is de sociale structuur van de wijk versterkt. Het samen optrekken van professionals uit de verschillende organisaties heeft een versterking van het kennisnetwerk, vertrouwen in elkaar en een aanvullende zienswijze opgebouwd. Dit heeft geleid tot de borging van een nieuwe werkwijze en wijkgericht aanbod waarin we samen meer betekenen voor kwetsbare wijkbewoners, netwerk en de woonomgeving.

Meer informatie

Het project is een vervolg op het project Bijspringen en versterken in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen.

Resultaten

Met het project “Bijspringen & Versterken in de Wijk” hebben professionals uit Zorg- en Welzijn samen met informele partijen gebouwd aan een wijk waarin alle bewoners naar eigen vermogen kunnen meedoen, ook zij die weinig grip op hun leven hebben. Door uit te gaan van de kracht van (kwetsbare) inwoners, aan te sluiten bij wat er al is en zichtbaar aanwezig te zijn, is er bijgedragen aan empowerment van de wijk.

Middels Community Development ABCD), outreachend werken, ontwikkelen van buurtkringen en de inzet van ervaringsdeskundigen uit de betreffende wijken en organisaties is de sociale structuur van de wijk versterkt. Het samen optrekken van professionals uit de verschillende organisaties heeft de een versterking van het kennisnetwerk, vertrouwen in elkaar en een aanvullende zienswijze opgebouwd. Dit heeft geleid tot de borging van een nieuwe werkwijze en wijkgericht aanbod waarin we samen meer betekenen voor kwetsbare wijkbewoners, netwerk en de woonomgeving.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Downloads

Uitgelicht

Werkbezoek

Netwerk in de buurt als antwoord op ‘verward gedrag’

Vrouw dient spagetti op

Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen nu in de wijk. In Amstelveen bouwen zorg- en welzijnsorganisaties én een wooncorporatie samen aan een ‘inclusieve buurt’.

Lees het artikel over goed buurmanschap

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website