Projectomschrijving

Wij voelen de urgentie om tot een nieuwe aanpak van verward gedrag te komen.

Doel

In stapjes verbeteren we de kwaliteit van leven van bewoners met verward gedrag, terwijl de buurt beter op hen ingespeeld raakt. Dit leerproces resulteert in een aanpak voor heel Amstelveen. We verdiepen de samenwerking met cliënten, hun naasten en hun buurt.

Persoonlijk plan

Dit doen we door in 2 buurten gesprekken te voeren met cliënten over een ‘rijker leven’:

  • wat betekent dit voor jou?
  • wat helpt je daarbij?

Met dit persoonlijk plan gaat de persoon aan de slag, daarbij begeleid door zijn coach.

Leerkring

De coaches nemen deel aan een leerkring met andere betrokkenen, waar we kennis en ervaring uitwisselen, kansen en belemmeringen oppakken, zorgen voor ontschotting en afstemming van het aanbod.

Informatiepunt voor buurtbewoners

Ook creëren we een informatiepunt voor vragen over verward gedrag van buurtbewoners.

Initiatiefnemers:

  • RIBW K/AM
  • GGZinGeest
  • Vita-Amstelland
  • Ons tweede Thuis
  • Gemeente Amstelveen

Resultaten

Dit pilotproject heeft belangrijke inzichten opgeleverd over onze nieuwe persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak. Gebleken is dat tijd en experimenteerruimte nodig is om het eigenaarschap van de kwetsbare bewoner nog beter te koppelen aan de betrokkenheid van de gemeenschap en het vakmanschap van de professional. Inmiddels is een tweede project van start waarin alle partijen voortgaan op de ingeslagen weg.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Uitgelicht

Werkbezoek

Netwerk in de buurt als antwoord op ‘verward gedrag’

Vrouw dient spagetti op

Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen nu in de wijk. In Amstelveen bouwen zorg- en welzijnsorganisaties én een wooncorporatie samen aan een ‘inclusieve buurt’.

Lees het artikel over goed buurmanschap
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website