Projectomschrijving

Doel

In Amsterdam bestaan verschillende zorgketens voor kwetsbare personen. Overlast en (ernstige) zorgen worden gemeld bij het Advies- en Meldpunt OGGZ (AM-OGGZ) en de Meldpunten Zorg en Woonoverlast (MZWO). De acute crisisketen regelt triage, vervoer en psychiatrische beoordeling van personen met verward gedrag die in beeld zijn bij de politie. Dezelfde kwetsbare personen komen in de verschillende ketens terug en deze ketens werken samen. Om deze reden moeten de ketens in samenhang bestudeerd worden.

Werkwijze

In dit project worden meldingen bij de politie, AM-OGGZ en MZWO, beoordelingen acute psychiatrie en de opvolging ervan bijeengebracht via een versleutelde individuele koppeling. Een panel van experts uit praktijk en beleid wordt ingericht, zodat zij signalen kunnen ophalen en betekenis kunnen geven aan de resultaten. Praktijk, beleid en onderzoek kunnen zo aan elkaar bijdragen. De inzichten dragen bij aan:

  • de samenwerking
  • heldere meldroutes
  • de identificering en oplossing van mogelijke tekortkomingen in de sluitende aanpak
  • de reactie op ontwikkelingen in de problematiek

 

Zicht op de doelgroep: Proeftuinen

Het traject ‘Zicht op de doelgroep’ heeft als doel om beter vast te kunnen stellen wie de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn. 9 gemeenten hebben een proeftuin opgezet om dit traject uit te voeren. Daarbij kregen ze ondersteuning van het bureau PBLQ.

>Bekijk en lees meer hierover in de publicatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website