Projectomschrijving

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven met betrekking tot zorg en veiligheid; aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, nazorg ex-gedetineerden en de Wet verplichte ggz. Voor gemeenten ligt er hiermee een uitdaging om sturing te geven aan complexe opgaven ten dienste van de inwoners van hun gemeente.

Doel

Doelstelling van het project is om gemeenten beter in positie te brengen om de regie op de brede zorg- en veiligheidsthema’s zo goed en tevens zo lokaal mogelijk te organiseren.

Werkwijze

In het project zullen uitgangspunten en lijnen geformuleerd worden waarlangs bestuurlijk overleg ingericht kan worden. In een netwerkkaart wordt de huidige werkwijze beschreven. Deze wordt gespiegeld aan de uitgangspunten en lijnen, resulterend in adviezen t.a.v. het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid. Zorgpartijen, veiligheidspartners en vertegenwoordigers van het cliëntperspectief nemen actief deel.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website