Projectomschrijving

Het doel van dit project was tweeledig:

  1. Het ondersteunen en begeleiden van de landelijke implementatie van de ggz-triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie (GMAP), bij de crisisdiensten waar de triagewijzer nog niet geïmplementeerd is.
  2. Het ondersteunen van crisisdiensten bij het opstellen van een plan van aanpak voor de acute hulpbehoefte voor het versterken van de triage- en meldfunctie acute hulpbehoefte.

Resultaten

In 2019 heeft Bureau Significant in opdracht van GGZ Nederland bij 13 crisisdiensten de implementatie van de Triagewijzer ggz begeleid. Dit heeft onder andere een aangepaste Handreiking Implementatie Triagewijzer opgeleverd en een herziene versie van de ggz-triagewijzer. Doordat in alle 28 regio's acute ggz een eenduidige methodiek wordt gehanteerd ontstaat er voor ketenpartners meer helderheid over de werkwijze van de ggz, wat de onderlinge samenwerking bevordert.

Met betrekking tot het versterken van de triage- en meldfunctie voor de acute hulpbehoefte hebben 11 ggz-organisaties een regioplan opgesteld voor de 24/7 functie triage ggz. De nieuwe bekostiging acute ggz en de GMAP worden in 2020 in alle 28 ggz-regio's structureel ingevoerd. De 11 regioplannen dienen als basis voor de afspraken met de preferente zorgverzekeraar in de regio.
Ook zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, die in het teken stonden van de invulling van de triagefunctie en de implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP).

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website