Projectomschrijving

Dit project organiseert 6 ontmoetingen in Amsterdam met kunst als verbindende taal vanuit ervaringsdeskundigen en kunstenaars. Kunst gaat uit van gevoel, expressie, emotie, creativiteit en medemenselijkheid.  Psychisch lijden wordt zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar gemaakt. Thema’s bij de ontmoetingen komen voort uit een groot onderzoek onder ervaringsdeskundigen waarbij persoonlijk herstel en zingeving centraal staan.

Doelgroep

De doelgroep heeft een brede sociaal-maatschappelijke insteek; mensen met psychische klachten, hun netwerken, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, medewerkers van GGZ en maatschappelijke organisaties, beleidsmakers Sociaal Domein en jongeren/studenten.

Doel

Er wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van het Beautiful Distress Symposium. Dit project (‘Waanzin Ontmoet Kunst’) scherpt deze aanbevelingen aan en werkt ze praktisch uit. De ontmoetingen dragen bij aan verbinding, (her)vinden van kracht, herstel, en participatie aan de samenleving. De laatste -zesde-ontmoeting in januari 2020 wordt een grote bijeenkomst waarbij bestuurders en beleidsmakers ook een actieve rol krijgen.

Resultaten

Waanzin Ontmoet Kunst is een project dat vanuit Stichting Beautiful Distress is ontstaan. Kunst en creativiteit zijn als verbindende taal ingezet rondom vijf thema's die een centrale rol spelen bij herstel:

  1. verbinding
  2. hoop/optimisme
  3. identiteit
  4. zingeving
  5. eigen regie/empowerment

Rondom ieder thema is een goedbezochte bijeenkomst georganiseerd. Iedere bijeenkomst bestond uit een ervaringsverhaal, een presentatie/werksessie door een kunstenaar en een discussie met de deelnemers. Hieruit zijn concrete aanbevelingen en actieplannen voortgekomen.

Het project heeft een brede sociaal-maatschappelijke insteek waarbij is samengewerkt met en vanuit mensen met psychische klachten, hun netwerken, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, medewerkers van ggz en maatschappelijke organisaties, beleidsmakers Sociaal Domein en jongeren/studenten.

Op 21 januari 2020 vond een grote goedbezochte eindbijeenkomst van Waanzin Ontmoet Kunst plaats. Hiervoor werd een speciale tentoonstelling ingericht en een werksessie door een Beautiful Distress kunstenaar gegeven. Beleidsmakers en bestuurders kregen een actieve rol en er waren veel deelnemers en organisaties aanwezig. De aanbevelingen zijn besproken en samenwerkingsafspraken zijn aangegaan in het kader van doorontwikkeling van het project.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website