Projectomschrijving

Stigma kan herstel in de weg staan. Om die reden kijken ervaringsdeskundigen van Leviaan kritisch naar de mogelijkheden om stigma van en over mensen met een kwetsbaarheid te verminderen.

Doel

Het doel is om mensen bewust te maken over stigma, stigma terug te dringen en kennis te delen door middel van trainingen en bruikbare tools voor Leviaan medewerkers en cliënten.

Werkwijze

Dat doen zij project- en campagne matig, met mensen uit alle lagen van de organisatie. Gedurende een half jaar besteden zij op diverse manieren aandacht aan begeleiding, communicatie en aan zelfstigma. Waar mogelijk betrekken zij naasten en buurtbewoners.

Resultaten

Stigma beïnvloedt ingrijpend de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien. Om stigma te verminderen, heeft Leviaan een multidisciplinaire werkgroep opgericht met een ervaringsdeskundige als projectleider.

Het onderwerp is in korte tijd goed op de kaart gezet in alle lagen van de organisatie. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • Het beleid is aangepast.
  • Informatie is behapbaar gebundeld en verspreid.
  • Er zijn trainingen gegeven aan medewerkers en cliënten.
  • Diverse media zijn ingezet met stigma als thema.

De samenwerking met verschillende disciplines zorgde voor een project dat zichzelf oversteeg. Mensen werden geïnspireerd, de wil om te veranderen is vergroot en er kwam echt gevoel bij kijken. Het verloop van medewerkers en de komst van nieuwe kennis en tools vraagt om een innig besef dat dit onderwerp nog lang niet is afgesloten. Er is een mooie aanzet gedaan en er wordt nu voor gezorgd dat het onder de aandacht blijft.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website