Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorgesteld plan van aanpak dient ter ondersteuning van de impact en het vervolg voor het door ZONMW gesteunde project Woon- GDD’er in Alkmaar – een samenwerking tussen van Alckmaer voor Wonen, de netwerkregio Alkmaar, GGZ NhN , GGD Vangnet en Advies, Politie en de huurdersbelangenvertegenwoordiging.

 

Context

Alkmaar Woningcorporatie van Alckmaer voor Wonen krijgt in het contact met huurders regelmatig te maken met verward gedrag. De medewerkers komen verward gedrag tegen als zij op huisbezoek komen bij huurders of als er klachten over overlast zijn en in het ergste geval een huisuitzetting moeten begeleiden. Alleen al afgelopen jaar heeft van Alckmaer drie huisuitzettingen moeten uitvoeren en spelen er nog een vijftal gelijkwaardige casussen. De procedures om gespecialiseerde hulp en ondersteuning op te starten duurden (te) lang waardoor professionele hulp niet tijdig werd opgestart. Tevens werd er niet tijdig een rol en verantwoordelijkheid genomen door de samenwerkingspartners.

In de regio Alkmaar zien we een enerzijds een toename van huisuitzettingen de afgelopen jaren en anderzijds een groot tekort aan geschikte opvang en woonplekken. We willen experimenteren met een medewerker die met gespecialiseerde kennis ondersteuning kan bieden aan personen met verward gedrag, om zo een situatie te stabiliseren en een huisuitzetting te voorkomen. De medewerker, die samen werkt met de gemeentelijke en zorginstanties, kan tijdig hulp of contact initiëren en reageren op signalen van verward gedrag, zorgen voor het inschakelen van gepaste hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast en het begeleiden en aanscherpen van processen tijdens en na crisissituaties. Met deze aanpak en een meer preventieve rol van de corporatie in deze fase willen we maximaal bijdragen aan leefbare buurten en wijken en de vertraging van preventieve hulp of huisuitzetting voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website