Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Het actieonderzoek richt zich op het praktijkproject Project Cliënt Vinder: voorkomen van vermissingen van cliënten met verward gedrag (ZonMw projectnummer 638015017). Het doel van het actieonderzoek is om de effectiviteit van het praktijkproject te verbeteren. Een projectmedewerker gaat hiervoor deelnemen aan de ZonMw training over leer-, verander- en onderzoeksmethodieken van actieonderzoek en hoe deze binnen hun praktijkproject toegepast kunnen worden. De projectmedewerker wordt de schakel tussen het project en de zorgprofessionals op de afdelingen.

 

Onderbouwing

Tijdens het Project Cliënt Vinder worden twee oplossingen ontwikkeld; een cliënt smartwatch en een aantal passend vervoersoplossingen. Deze oplossingen worden mede ontwikkeld op basis van de wensen en eisen van de betrokken GGZ-instelling Parnassia. Nadat de oplossingen zijn ontwikkeld en opgeleverd worden deze getest en in gebruik genomen door Parnassia.

 

De inbreng van de Parnassia functionarissen in het hele proces is essentieel. Het gaat hierbij om zorgprofessionals van de afdelingen waar de cliënten verblijven, om deskundigen van de ondersteunende afdelingen en om adviseurs van stafonderdelen.

 

Daarnaast worden cliënten en naaste familieleden inhoudelijk betrokken bij het project. Dit gebeurt onder meer via klankbordgroepen. De cliënten en naaste familieleden zijn tevens in de stuurgroep vertegenwoordigd door respectievelijk de cliëntenraad en de familieraad. Parnassia functionarissen vormen de schakel naar cliënten en familie.

 

Voor de acceptatie van de ontwikkelde oplossingen is het essentieel dat cliënten mogen meedenken over de wensen en eisen ten aanzien van de cliënt smartwatch en de passend vervoersoplossingen. De cliënt-specifieke wensen en eisen kunnen alleen door hen worden aangegeven. Tot slot hebben naaste familieleden ook een rol in het motiveren van hun familielid in het accepteren en dragen van de cliënt smartwatch.

 

Voorlopige doelen

Borgen van benodigde inbreng van zorgprofessionals

De inbreng in uren vanuit de zorgprofessionals bedraagt bijna tweederde van het totaal aantal uren vanuit Parnassia. Door de huidige minimale bezetting op de afdelingen staat de bijdrage vanuit de zorgprofessionals onder druk. Het actieonderzoek kan een extra impuls geven om op basis van een goede probleemanalyse tot werkbare oplossingen voor het personele knelpunt te komen.

 

Borgen van benodigde inbreng van cliënten

De zorgprofessional speelt hierin een sleutelrol. Door de werkdruk is het nodig de zorgprofessionals te ondersteunen in hun rol. Ook hiervoor kan het actieonderzoek via analyse tot werkbare oplossingen komen.

 

Borgen van benodigde inbreng van naaste familieleden

De zorgprofessional speelt hierin een sleutelrol. Door de werkdruk is het nodig de zorgprofessionals te ondersteunen in hun rol. Ook hiervoor kan het actieonderzoek via analyse tot werkbare oplossingen komen.

 

Persoonlijke motivatie en CV

De projectmedewerker is bestuurslid bij Stichting Bestaanskracht, is bekend met het Project Cliënt Vinder waarvoor ze als vrijwilliger direct betrokken is bij het opzetten en uitvoeren van de klankbordgroepen met cliënten en familieleden. Ze is ook een zus van een cliënt in de GGZ, is leergierig en heeft verder alles in huis om het actieonderzoek succesvol te realiseren.

 

Betrokkenheid bestuur en management

De beoogde projectmedewerker valt rechtstreeks onder de projectleider van Stichting Bestaanskracht (tevens hoofdaanvrager, bestuurlijk verantwoordelijk en penvoerder). De projectleider heeft met de voorzitter stuurgroep (coachend leidinggevende zorg, Parnassia) afgesproken gezamenlijk te zorgen voor de ondersteuning van en informatie voor de projectmedewerker.

 

Het werk wordt zoveel als nodig op locatie van Parnassia, Monsterseweg 89, Den Haag uitgevoerd. Vanaf deze locatie werkt ook de voorzitter van de stuurgroep. Voorzitter stuurgroep brengt de projectmedewerker in contact met de zorgprofessionals van de betrokken afdelingen. Verder zorgt de voorzitter stuurgroep er voor dat er een Parnassia werkplek beschikbaar is met toegang tot de Parnassia werkomgeving. De projectleider zorgt er voor dat de projectmedewerker vanuit het project alle informatie en ondersteuning krijgt die nodig is. De projectmedewerker rapporteert over de gerealiseerde uren en werkzaamheden aan de projectleider.

 

Verder is de projectmedewerker betrokken bij de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen en de voorbesprekingen van de voorzitter stuurgroep en de projectleider.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website