Projectomschrijving

Achtergrond

In het project ‘Project Cliënt Vinder’ is de betrokkenheid en inbreng van de zorgprofessionals van de afdelingen waar de cliënten verblijven cruciaal voor het succes. Hun zorgexpertise en schakelfunctie naar cliënten en naasten is noodzakelijk. Door hoge werkdruk op de afdelingen staat hun inbreng onder druk en is het voor zorgprofessionals niet altijd mogelijk om mee te denken in de oplossing, ondanks dat participatie in een innovatie helpt bij de implementatie en acceptatie van een oplossing binnen de organisatie. Zorgprofessionals zijn hierin onmisbaar en fungeren bovendien als sleutelpersoon richting de familieleden en cliënten, waarvan de inzichten ook waardevol zijn voor input in de oplossing.

Het actieonderzoek beoogt de benodigde betrokkenheid en inbreng van zorgprofessionals voor ‘Project Cliënt Vinder’ zeker te stellen. Hierdoor is hun kennis en ervaring tijdig beschikbaar en worden cliënten en hun naasten adequaat betrokken en geïnformeerd. Op basis van een goede probleemanalyse worden werkbare creatieve oplossingen ingezet om knelpunten op te lossen en te voorkomen.


Onderzoeksvraag en design

De onderzoeksvraag voor het actieonderzoek is als volgt:

Hoe kan Stichting Bestaanskracht samen met zorgprofessionals van Parnassia (Den Haag) de
cliënt smartwatch succesvol implementeren?

Resultaten

Het actieonderzoek heeft bijgedragen aan de volgende behaalde resultaten. Zo is/zijn er:

  • Proactief bekendheid gecreëerd bij zorgprofessionals over het project
  • Duidelijkheid gegeven over wat en voor wie de Miles smartwatch/app (voorheen cliënt smartwatch genoemd) is
  • Voorlichtingsvideo's voor cliënten en zorgprofessionals geproduceerd
  • Bijgedragen aan de website over de Miles smartwatch/app; watchmiles.nl
  • Een intermediaire rol vervuld tussen studenten die meehelpen met het project en zorgprofessionals
  • Meegedacht met nieuwe manieren om naaste familieleden te betrekken
  • Een draaiboek voor de pilot opgesteld
  • Een opzet gemaakt om ambassadeurs te benoemen voor het project
  • Kennis en ervaring van het actieonderzoek als input betrokken bij de opzet van andere pilots
  • Een verslag actieonderzoek 'Project Cliënt Vinder' opgesteld

Het betrekken van zorgprofessionals, met minimale belasting, bij de ontwikkeling van de smartwatch heeft geleid tot nieuwe inzichten in het ontwerp van de smartwatch en app. Door COVID-19 is er gezocht naar andere manieren voor het betrekken van zorgprofessionals. Dit is onder meer gedaan door het maken van voorlichtingsvideo’s als voorbereiding op de pilot. Uiteindelijk heeft het actieonderzoek ervoor gezorgd dat de implementatie meer op maat is gemaakt door te kijken en luisteren naar de behoeften van de zorgprofessionals. De doelstelling inzake het betrekken van naaste familieleden is niet behaald. Na het actieonderzoek zal hier blijvend op worden ingezet, samen met een enthousiaste familie aandachtfunctionaris.

Uiteindelijk heeft het actieonderzoek bijgedragen aan meer draagvlak voor de cliënten smartwatch bij zorgprofessionals en cliënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website