Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoals in alle gemeenten wordt ook in Amsterdam een meldpunt geïmplementeerd waar 24 uur per dag een melding kan worden gedaan bij zorgen over een medeburger met betrekking tot de geestelijke gezondheid. Dit advies- en meldpunt stelt zich tot doel om voor iedere melding de juiste triage te organiseren en daarmee te komen tot de juiste oplossing voor de cliënt en diens omgeving. Een melding bij het meldpunt kan ook de start vormen voor een traject in het kader van de wet verplichte GGZ, en vormt dan het startpunt voor een verkennend onderzoek.

Het meldpunt zal vanaf 1 januari 2020 van start gaan, waarna de eerste ervaringen worden benut om het verder door te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling zouden wij graag begeleiden met een actieonderzoek om zo te komen tot een heldere analyse van de knelpunten, het benutten van bestaande kennis en ervaringen voor het vinden van oplossingen voor (een selectie van) deze knelpunten, een goede omschrijving van de gemaakte keuzes en onderliggende motivatie, een evaluatie van de effecten van gemaakte keuzes en de mogelijkheid om deze kennis ook voor anderen toegankelijk te maken.

De actieonderzoeker begint met het ophalen van de knelpunten, zowel bij het projectteam dat de uitvoering van het meldpunt begeleidt alsook bij melders, cliënten (of vertegenwoordigers van cliënten) en andere betrokken partijen. Na een korte analyse van knelpunten, ten aanzien van de frequentie, impact en mate waarin de cyclische aanpak van actieonderzoek passend is, wordt door de stakeholders een keuze gemaakt voor welke knelpunten de focus van het actieonderzoek worden. De gekozen knelpunten worden nader onderzocht en aangescherpt, en uit verschillende bronnen wordt inspiratie voor oplossingen gezocht. In samenwerking met het projectteam worden oplossingen/aanpassingen geformuleerd, die het projectteam implementeert. In de daarop volgende periode wordt geëvalueerd welke effecten deze aanpassingen hebben gehad en of nieuwe aanpassingen nodig zijn en een nieuwe cyclus moet starten. De verschillende stappen worden door de actieonderzoeker beschreven en de onderbouwing voor keuzes wordt vastgelegd om te kunnen delen met derden. De verschillende gemeenten in het werkgebied zijn allemaal in meer of minder mate aangehaakt bij het meldpunt, maar geven ook een lokale invulling. De verschillen in werkwijze kunnen met elkaar vergeleken worden en bieden mogelijk inspiratie voor oplossingen.Daarnaast bestaan ook overlegstructuren in de grotere regio.

De actieonderzoeker wordt ingebed in het projectteam, maar blijft in contact met de andere stakeholders om ook hun perspectief te betrekken. Zij is momenteel onderzoeker binnen de GGD Amsterdam en richt zich op gelieerde thema’s. Zij is van oorsprong epidemioloog,maar is sterk gemotiveerd om het onderzoek op een andere manier vorm te geven om zo beter aan te kunnen sluiten bij de dynamiek en de behoeften van het werkveld. Dit actieonderzoek en de bijbehorende training vormen een kans om dit type onderzoek direct te benutten voor een belangrijke ontwikkeling binnen de GGD, het advies en meldpunt OGGZ, en om de expertise in te bedden in de onderzoeksafdeling van de GGD en deze in te kunnen zetten bij andere relevante projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website