Projectomschrijving

Het SuNa project Rijnmond levert een bijdrage aan het verminderen van het aantal zelfmoordpogingen. In Rijnmond zijn er 600-900 zelfmoordpogingen per jaar. Goede nazorg na een poging is essentieel, omdat het herhaling kan voorkomen.

Casemanager

In het SuNa project werken 6 SEH-afdelingen van ziekenhuizen samen met ggz preventie om deze nazorg op gang te brengen. Mensen die op een SEH afdeling zijn behandeld na een zelfmoordpoging worden aangemeld bij een SuNa casemanager. De casemanager kijkt samen met hen welke zorg nodig is en leidt hen naar deze zorg toe.

Doel

Het SuNa project is sinds jan. 2019 operationeel. We verwachten dat de aanmeldingen bij SuNa langzaam op gang komen en dat er na een half jaar ca. 20 mensen per maand aangemeld worden. SuNa is nu een half jaar actief maar de aanmeldingen blijven helaas achter. Diverse factoren beïnvloeden de doorverwijzingen naar SuNa. Actieonderzoek kan ons helpen inzicht te krijgen in deze factoren én om die factoren te beïnvloeden zodat SuNa meer mensen kan helpen.

Resultaten

Het SuNa programma is meer gaan leven bij de professionals binnen de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC, waar vaker over SuNa wordt gesproken in de ‘wandelgangen’. Dit is terug te zien in de aanmeldingen: er worden nu regelmatig cliënten aangemeld bij SuNa na een suïcidepoging.

Naast deze zaken werd uit het actieonderzoek het volgende geleerd:

  • De definitie van suïcidepoging lijkt helder, maar toch is er sprake van een grijs gebied waardoor een suïcidepoging niet altijd als zodanig wordt herkend.
  • Er is een groep mensen waarbij psychosociale problematiek op de voorgrond staat (o.a. geen vaste woon- of verblijfplaats en geen werkvergunning, taalbarrière). De naam SuNa: suïcidepoging Nazorg, schrikt hen af. Wordt de nazorg anders gelabeld dan wordt de hulp wel acceptabel voor hen.
  • Actieonderzoek past uitstekend bij het aanpakken van praktijkproblemen. Door participatie van de praktijk in het onderzoek ontstonden nieuwe inzichten die anders gemist zouden zijn.
  • Heldere en eenduidige communicatie is belangrijk. Toch bleek uit het actieonderzoek dat de communicatie nog verbeterd kon worden. Impliciete aannames speelden een rol evenals begrippen die verschillend geïnterpreteerd werden.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website