Projectomschrijving

Doel

Mensen met een migratie achtergrond die kampen met psychische aandoeningen kunnen vaak hun weg naar de zorgverlening moeilijk vinden. Als deze groep wel ergens in behandeling is, loopt de behandeling vaak spaak door een aantal factoren die de communicatie en verwachtingspatronen tussen cliënt en behandelaren ondermijnen. Met het actieonderzoek ‘Stimulering wederzijds begrip tussen personen verward gedrag met migratieachtergrond en zorgprofessionals’ heeft Unite Multizorg (UMZ) de mate onderzocht waarin mensen met een migratieachtergrond hun weg naar de zorg niet kunnen vinden. Ook zijn de factoren onderzocht die zowel op het aannemen van zorg als het behandeltraject een negatief effect hebben.

Werkwijze

Omdat UMZ cultuursensitief werkt en dicht bij de doelgroep staat, was het voor UMZ een uitgelezen kans om dit actieonderzoek uit te voeren. Door middel van een belevingsscan bij zowel begeleiders als cliënten uit de doelgroep is onderzocht hoe beide partijen een behandeling ervaren.

Resultaten

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat cliënten met een migrantenachtergrond in grote mate belemmerd worden om gebruik te maken van psychische hulpverlening en er is geconcludeerd dat (in hoofdlijnen) de volgende achterliggende oorzaken een rol spelen:

  • Stigmatisering
  • Interpretatie van klachten
  • De mate van acculturatie

Met de resultaten van het actieonderzoek heeft UMZ binnen haar praktijk een informatieve hand-out binnen het kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Zo gebruiken alle medewerkers van UMZ de praktische en theoretische informatie die nodig is om de behandeling van een cliënt uit de doelgroep succesvol uit te voeren. Binnen het Kleurrijk Cliëntennetwerk (KCN) wordt de opgedane kennis uit het actieonderzoek geïmplementeerd. Binnen het KCN wordt outreachend gewerkt om cliënten uit de doelgroep, ervaringsdeskundigen en zorginstellingen te verbinden en wordt de opgedane kennis onder ketenpartners verspreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website