Projectomschrijving

In Drenthe is de afgelopen jaren het Optimaal Leven (OL) programma opgesteld; een samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. In oktober 2018 zijn drie proeftuinen van start gegaan waarin ambulante gebiedsteams verkennen op welke wijze zij de zorg en ondersteuning (behandeling en begeleiding) kunnen vernieuwen als aanvulling op bewezen werkzame bestanddelen van huidige methodieken zoals Flexible Assertive Community Treatment (FACT), Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), etc. Er zijn drie ambulante teams ingericht met hulpverleners vanuit drie zorginstellingen en een welzijnsorganisatie, die overstijgend samenwerken en zorg bieden vanuit één herstelplan voor de cliënt.

Actieonderzoek

Aan de proeftuin periode is actieonderzoek gekoppeld dat bestaat uit een procesevaluatie en een uitkomstenmeting op vijf niveaus te weten:

  • cliëntniveau
  • naasten/omgevingsniveau
  • medewerkersniveau
  • procesniveau
  • organisatieniveau

Het onderzoek is verbonden aan de ontwikkelingsopdracht binnen de teams.

Doel

Aan het einde van de proeftuin periode moet een onderzoekevaluatie liggen waar de volgende vraag wordt beantwoord: Ontvangen cliënten betere zorg wanneer dit over de grenzen van de organisaties heen, integraal wordt geleverd?
De onderzoekevaluatie moet richting kunnen geven aan de doorontwikkeling van de zorg. Dus ook de vraag welke elementen van de zorg (inhoud en/of organisatie) bijdragen of juist belemmerend zijn voor de kwaliteit van leven van cliënten is relevant. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het moeilijk is om dan al op bovenstaande vragen antwoord te geven vanwege de korte duur van de proeftuin periode.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website