Projectomschrijving

Doel

Dit project evalueert de inzet van integrale teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg met wijkteams en aparte flexible assertive community treatment (FACT)-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Het doel hiervan is om een inschatting te maken van de (kosten-)effectiviteit van de integrale teams. Daarnaast zal gekeken worden naar het implementatieproces ten behoeve van het opstellen van een implementatieplan.

Werkwijze

Voor de evaluatie van de (kosten-)effectiviteit en budget impact zal uitsluitend met bestaande data worden gewerkt. Er worden dus geen nieuwe patiëntgegevens verzameld, om zo de belasting voor de patiënt te beperken. Het functioneren van de integrale EPA-teams wordt uitgevraagd middels vragenlijsten en de ervaring en input vanuit het patiëntperspectief worden in kaart gebracht door middel van focusgroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website