Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de afdeling de Meent, onderdeel van de Intensieve Vervolg Behandeling (IVB) GGNet te Warnsveld werd tussen 2015-2017 een werkwijze ontwikkeld genaamd DITSMI: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness of te wel diagnosticeren, indiceren en behandelen van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). DITSMI is een practice based model waarbij de persoonlijke beschrijvende diagnose in plaats van de DSM-classificatie (Diagnostic en Statistical Manual of Mental disorders) op de voorgrond staat.

 

Het zorgmodel DITSMI dat bestaat uit een combinatie van multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens professionele richtlijnen, leidt tot afbouw van medicatie bij patiënten met EPA, minimaliseert het risico op stagnatie in behandeling en tevens leidt tot vermindering van de zorgconsumptie.

In 2020 zijn de resultaten van onderzoek gepubliceerd in European Psychiatry: www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/diagnose-indicate-and-treat-severe-mental-illness-ditsmi-as-appropriate-care-a-threeyear-followup-study-in-longterm-residential-psychiatric-patients-on-the-effects-of-rediagnosis-on-medication-prescription-patient-functioning-and-hospital-bed-utilization/650FC51FEC50EE5EF6010E7174F5807F

 

De resultaten van DITSMI (2014-2017 n=94) laten zien dat 49% van de diagnoses en 67% van de

behandelindicaties veranderden; een daling van alle medicatie van 14%, een afname van 30%

antipsychoticumgebruik en een duidelijke afname (48%) van parasympaticolytische medicatie. De

bevindingen van de Health of the Nations Outcome Scale laten een verandering zien van 40% onder cut-off voor behandeling naar 60% onder cut-off na behandeling. De tijdsinvestering van het behandelteam nam eerst toe met 12%, om het volgende jaar met 34% af te nemen.

 

In het kader van de Leergang Actieonderzoek bij Fontys Hogeschool is actieonderzoek ingezet ten behoeve van het creëren van de gedeelde visie rondom DITSMI binnen GGNet met als specifieke doelstelling: "Hoe kan de projectgroep samen met alle belanghebbenden een gedeelde visie creëren rondom implementatie van DITSMI bij (jong) volwassenen met een ernstige psychische aandoening die behandeling krijgen aangeboden bij het FACT-team GGNet te Zutphen”.

Patiënten, naasten, zorgprofessionals, managers, directie en bestuur zij geïnterviewd. Voor het opstellen van de semigestructureerde interviews is het PARIHS raamwerk gebruikt. Promoting Action on Research Implementation in Health services. Dit laat het samenspel zien van verschillende factoren die van invloed zijn op het invoeren van evidentie (bewijslast) in de praktijk. De kwaliteit van de evidentie (onderzoek/literatuur, klinische ervaring en patiëntervaringen), de context waarin de verandering plaatsvindt (context, cultuur, leiderschap en evaluatie) en de facilitering (facilitering, rol, vaardigheden) die geboden wordt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten volgen. Analyse en beschrijving resultaten is onder handen werk (paper).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit actieonderzoek beoogd onderzoek naar ervaringen en wijze van beïnvloeding welke relevant zijn voor verdere verspreiding en implementatie van het zorgmodel DITSMI.

 

DITSMI is een Engelse afkorting voor Diagnose, Indicate, Treat, Severe Mental Illness. Vrij vertaald: diagnosticeren, indiceren en behandelen van patiënten met een ernstige psychische aandoening.

DITSMI is ontwikkeld binnen afdeling de Meent GGNet te Warnsveld (lopend project AVG ZonMw projectnummer: 60-63800-98-2407).

 

Het zorgmodel DITSMI staat voor een combinatie van multidisciplinaire diagnostiek, indicatiestelling, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens geldende professionele richtlijnen welke leidt tot afbouw van medicatie bij patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA), het risico op stagnatie in behandeling minimaliseert en tevens leidt tot vermindering van de zorgconsumptie.

 

De eerste resultaten van DITSMI (2014-2017 n=83) toonde aan dat: 49% van de diagnose en 67% van de behandelindicaties veranderde; een daling van alle medicatie van 14%, een afname van 30% antipsychoticumgebruik en een duidelijke afname (48%) van parasympaticolytische medicatie. De bevindingen van de Health of the Nations uitkomstschaal laten een verbetering zien bij 25% van de patiënten. De totale opbrengsten zoals gedeclareerd aan de ziektekostenverzekeraars daalde in drie jaar tijd met 48 % (Veereschild et al., submitted). Daarom zien wij het DISTMI model als zinnige en zuinige zorg.

 

Het verder implementeren van DITSMI beoogt als zodanig het verder optimaliseren van diagnose- en indicatiestelling en richtlijnadherente behandeling, met als doel om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving, een positiever zelfbeeld en het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

 

DITSMI is een contextonafhankelijk model en is zowel ambulant als klinisch toepasbaar. Het actieonderzoek is gericht op de paradigmaswitch (cultuurverandering) bij patiënten, hun naasten en zorgverleners waardoor de kwaliteit van zorg verbetert en is gericht op de verspreiding en implementeerbaarheid van DITSMI binnen GGNet zodat deze vergroot en verbetert kan worden.

Tevens wordt DITSMI nu geïmplementeerd binnen GGZ Oost-Brabant en ziet de actieonderzoeker op lange termijn een landelijke toepasbaarheid van het model.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website