Projectomschrijving

Achtergrond

Binnen de afdeling de Meent, onderdeel van de Intensieve Vervolg Behandeling (IVB) GGNet te Warnsveld werd tussen 2015 en 2017 een werkwijze ontwikkeld genaamd DITSMI: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Het gaat om het diagnosticeren, indiceren en behandelen van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). DITSMI is een practice based model waarbij de persoonlijke beschrijvende diagnose in plaats van de DSM-classificatie (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders) op de voorgrond staat.

Het zorgmodel DITSMI dat bestaat uit een combinatie van multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens professionele richtlijnen, leidt tot afbouw van medicatie bij patiënten met EPA, minimaliseert het risico op stagnatie in behandeling en tevens leidt het tot vermindering van de zorgconsumptie.

Doel

In het kader van de Leergang Actieonderzoek bij Fontys Hogeschool is actieonderzoek ingezet ten
behoeve van het creëren van de gedeelde visie rondom DITSMI binnen GGNet met als specifieke
doelstelling: "Hoe kan de projectgroep samen met alle belanghebbenden een gedeelde visie creëren
rondom implementatie van DITSMI bij (jong) volwassenen met een ernstige psychische aandoening
die behandeling krijgen aangeboden bij het FACT-team GGNet te Zutphen”.

Resultaten

Patiënten, naasten, zorgprofessionals, managers, directie en bestuur zijn geïnterviewd. Voor het
opstellen van de semigestructureerde interviews is het PARIHS raamwerk gebruikt: Promoting Action
on Research Implementation in Health services
. Dit laat het samenspel zien van verschillende
factoren die van invloed zijn op het invoeren van evidentie (bewijslast) in de praktijk. De kwaliteit van
de evidentie (onderzoek/literatuur, klinische ervaring en patiëntervaringen), de context waarin de
verandering plaatsvindt (context, cultuur, leiderschap en evaluatie) en de facilitering (facilitering, rol,
vaardigheden) die geboden wordt.

In 2020 zijn de resultaten van onderzoek gepubliceerd in een artikel in European Psychiatry.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website