Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons project is erop gericht de expertise van de sociaal wijkteams op het gebied van verward gedrag verder uit te breiden. Met dit project wordt de aanpak van verward gedrag in de werkwijze van de sociaal wijkteams verankerd. Dit gebeurt door twee nog vrij nieuwe onderdelen nog beter in de werkwijze van de teams te integreren, namelijk (1) het advies- en hulppunt verward gedrag en (2) ervaringsdeskundigheid.

1.1 Sinds 1 januari 2019 wordt er bij Stichting Welzijn Capelle gewerkt met een advies- en hulppunt voor inwoners vanuit Capelle met signalen van niet-acuut verward gedrag. Om een effectief sluitende aanpak te creëren zijn er concrete tools en vaardigheden, lezen en meten van behaalde resultaten of belemmeringen, noodzakelijk om het hulppunt goed in te bedden in de praktijk.

 

In de praktijk bemerken we n.l. de nodige knelpunten die voortvloeien uit de huidige ontwikkelingen en trends (waaronder de privacy/AVG, samenwerking in de keten, wachtlijsten).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website